System Rejestracji Broni coraz bliżej. Sejm zajął się projektem

11 kwietnia 2019, 14:40
Broń, pistolet, fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Wiele wskazuje, że jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy, które powołają System Rejestracji Broni (SRB) palnej w rękach cywilnych. Sejm właśnie rozpoczął prace nad projektem stosownej ustawy.

W czwartek w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ustawa o takim samym tytule obowiązuje od 2001 r. MSWiA chce jednak wprowadzić nową regulację. Uzasadnia to koniecznością wdrożenia aktów prawa Unii Europejskiej oraz doświadczeniami z 18 lat stosowania starej ustawy. Resort deklaruje także, że uwzględnił zalecenia po kontroli NIK z 2015 r. w sprawie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.

Nowe przepisy miałyby obowiązywać jeszcze w tym roku – większość z nich ma wejść w życie po 30 dniach od opublikowania, a pozostałe – 14 grudnia 2019 r. Wiceszef MSWiA Paweł Majewski powiedział jednak w Sejmie, że nie będzie konieczności wymiany dotychczas udzielonych koncesji. Stara ustawa wprowadzała bowiem obowiązek posiadania takiego zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nowa ustawa ma zachować zasadnicze rozwiązania z obecnie obowiązujących przepisów.

W projektowanych przepisach na nowo zdefiniowano obowiązki koncesjonowanego przedsiębiorcy oraz wprowadzono nowe definicje podstawowych pojęć. Zdaniem MSWiA dzięki temu nowa ustawa będzie precyzyjniejsza i zostawi mniejsze pole na uznaniowe działania administracji.

Najważniejszym rozwiązaniem projektowanej ustawy wydaje się być utworzenie Systemu Rejestracji Broni (SRB).

Nowością w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów będzie powstanie Systemu Rejestracji Broni (SRB), który docelowo będzie zawierał zbiór danych o każdej legalnie posiadanej na terytorium RP jednostce strzeleckiej broni palnej. W SRB rejestrowana będzie broń posiadana na podstawie indywidualnych pozwoleń na broń, jak również broń wyprodukowana, nabyta i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców. SRB pozwoli przedsiębiorcom na prowadzenie ewidencji wytworzonej i sprzedanej strzeleckiej broni palnej i automatyczne generowanie zawiadomień o dokonanej sprzedaży takiej broni. SRB ujednolici też zasady prowadzenia ewidencji posiadanej i przeznaczonej do sprzedaży strzeleckiej broni palnej oraz umożliwi prowadzenie tej ewidencji na platformie tego systemu, łącznie z automatycznym generowaniem informacji o transakcjach związanych z tą bronią.

wiceszef MSWiA Paweł Majewski

Projekt przewiduje też ujednolicenie przepisów dotyczących przemieszczania amunicji do użytku cywilnego na obszarze UE – Nowelizacja umożliwi przemieszczanie amunicji na podstawie jednego dokumentu – zgody lub uprzedniej zgody przewozowej poświadczonej przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji – bez konieczności uzyskania dodatkowo jak obecnie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki. Nowe rozwiązanie umożliwi pełną kontrolę każdego transferu amunicji dokonywanego przez przedsiębiorcę na obszarze UE – powiedział Majewski.

Wejście ustawy w życie – według MSWiA – pozwoli na wznowienie działalności polegającej na pozbawianiu strzeleckiej broni palnej cech użytkowych. Jak mówił Majewski, działania te cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale do kwietnia 2016 r. nie były podejmowane, bo przepisy unijne nie zostały zaimplementowane do prawa polskiego.

Zgodnie wymogami prawa UE obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze. Do tej pory, jeśli ich działania nie dotyczyły istotnych części broni, koncesji posiadać nie musieli.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy nie będą już mieli obowiązku odstrzeliwania trzech nabojów z broni przeznaczonej do obrotu.

W projekcie znalazły się też obniżone wymagania dla przedsiębiorców wytwarzających i obracających reprodukcjami broni czarnoprochowej oraz dla rusznikarzy. Wynika to z faktu, że taką produkcją zajmują się rzemieślnicy, a więc drobni przedsiębiorcy. MSWiA wychodzi więc z założenia, że produkcja nie będzie się odbywała na masową skalę, więc niektóre rygory, np. sanitarne, można znieść.

Nowe przepisy przewidują, że z obowiązku uzyskania koncesji zostanie uwolniony obrót bronią palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania przy użyciu prochu czarnego wytworzoną przed rokiem 1900.

Projekt uwzględnia także możliwość użyczania broni klientom przed zakupem w celu wypróbowania.

Przygotowany przez MSWiA projekt jest dość obszerny i liczy ponad 100 stron samego tekstu ustawy, nie licząc uzasadnienia i projektów aktów wykonawczych. W czwartek posłowie powołali podkomisję, która szczegółowo rozpatrzy przepisy. Jej pierwsze posiedzenie wyznaczono na przyszły tydzień.

KomentarzeLiczba komentarzy: 21
artur
sobota, 13 kwietnia 2019, 20:34

Wprowadzają rejestrację broni zapominając, że w Polsce jest ponad milion sztuk nielegalnej broni wszelkich typów. Część właścicieli chętnie by zarejestrowała taką broń, pod warunkiem, że nie będą traktowani jak przestępcy. Nie można dowieść źródła pochodzenia broni, często wojennej produkcji, często znalezionej lub pozyskanej w inny sposób. Obecnie zgłoszenie takiej broni na policję związane jest z jej utratą i procesem sądowym za nielegalne posiadanie. Broń taka trafia oficjalnie do hut a nieoficjalnie (szczególnie ciekawe egzemplarze) jest ponownie sprzedawana na lewo. Dlatego nikt nie zgłasza posiadania broni a jej znalezienie bez donosu lub przypadkiem jest niemożliwe. W ten sposób policja traci szansę rejestracji broni a jej liczba się zwiększa, gdyż można ją bez większego problemu zdobyć na terenie Ukrainy i UE i spokojnie przywieść do kraju. I w tym zakresie powinny być zmienione przepisy, aby nie traktować posiadacza, który che sprawę uprawomocnić jako bandytę.

tyle
piątek, 12 kwietnia 2019, 13:54

Dlaczego ponownie autor stara się udowodnić , ze czarne jest białe. Coraz więcej obostrzeń a nie obniżone wymagania. Ciekawe jak będą głosowali kukizowcy, bo przed wyborami obiecywali walkę o łatwiejszy dostęp obywateli do broni.

A H
czwartek, 5 września 2019, 12:32

Czyżby nadal były obawy rządzących wobec wyborcy.Kto i kogo się boi,; a może chodzi o wzajemne zaufanie,lub przekorę pacyfistów.Trzeba mieć zaufanie do wyborcy,ponieważ można wiele stracić.A obywatel Polski jest wart uczciwego traktowania.

wit
piątek, 12 kwietnia 2019, 13:20

Możecie sie smiać ale rejestracja wiatrówek jest potrzebna bo gówniarze nawet do ludzi strzelają a tak szybciej wyłapią patologie.

na litość
poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 19:43

Potrzebujemy nastajaszczy nowy Urząd Rejestracji Broni, gdzie około 500 zapracowanych urzędników będzie tropiło każdą wiatrówkę, kapiszonowiec oraz inne śmiercionośne narzędzia aż do skutku, w celu zeskanowania, sfotografowania, naniesienia znaków, prześwietlenia posiadacza, wystawienia pozwolenia lub konfiskaty, pobrania opłat. Tak abyśmy w Polsce byli całkiem bezpieczni.

akm
sobota, 13 kwietnia 2019, 17:03

Wiatrówka poniżej 17J to nie broń, więc i tak rejestracji nie wymaga.

srjo
sobota, 13 kwietnia 2019, 20:31

Poczytaj sobie fora wiatrowiczów, z luf 5.5mm robią samoróbki na .22 LR

PiotrEl
piątek, 12 kwietnia 2019, 11:04

Czyli zakaz używania replik broni czarnoprochowej bez zezwolenia jak jest teraz! Bo wyprodukowane przed 1990 tylko. Ile przestępstw popełniono przy pomocy czarnoprochowej? Nie całe zero aby? Pneumatyczne jak za komuny - czyste PRL. nie ma co sobie gęby UE wycierać - niech wezmą czeskie, fińskie albo niemieckie rozwiązania - też UE!

tyle
sobota, 13 kwietnia 2019, 14:39

Na handel replikami a nie oryginałami broni CP, trzeba będzie mieć koncesję. Oczywiście ceny pójdą w górę Na wszystkich istotnych częściach broni CP , będą musiały być numery, co też kosztuje i bardzo psuje wygląd.

Roman
piątek, 12 kwietnia 2019, 03:02

A co z bronią myśliwską przeznaczoną do wykonywania polowań?

Tweets InfoSecurity24