Reklama

InfoSecurity24.pl | Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby mundurowe

Święto Policji: odznaczono funkcjonariuszy, którzy zatrzymali podejrzanych o wysłanie fałszywych alarmów bombowych

Święto Policji: odznaczono funkcjonariuszy, którzy zatrzymali osoby podejrzanej o wysłanie fałszywych alarmów bombowych fot. premier.gov.pl
Święto Policji: odznaczono funkcjonariuszy, którzy zatrzymali osoby podejrzanej o wysłanie fałszywych alarmów bombowych fot. premier.gov.pl

Minął pierwszy dzień centralnych obchodów Święta Policji. Wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - to najważniejsze punkty uroczystości.

Centralne obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystością w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. To tam, o godz. 12.00, wręczono nominacje i odznaczenia oraz odbył się koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej. Nagrody otrzymali też, zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, funkcjonariusze zaangażowani w zatrzymanie osoby podejrzanej o wysłanie fałszywych alarmów bombowych. Trzech z nagrodzonych policjantów odbywa służbę w Centralnym Biurze Śledczym w Katowicach, dwóch – w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Więcej: Policja: spadek liczby przestępstw w pierwszym kwartale 2013 roku W uroczystościach na Zamku Królewskim wziął udział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Minister Spraw Wewnętrznych zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 23 lat zginęło blisko 170 policjantów – to kilka razy więcej niż żołnierzy na misjach zagranicznych. Jak ocenił, prawdziwą ceną działalności policjantów jest ryzyko utraty życia. Z Zamku Królewskiego uroczystości przeniosły się na Plac Zamkowy. Rozpoczął je występ orkiestr policyjnych. O godz. 13.45 nastąpiło oficjalne otwarcie Święta Policji – po złożeniu meldunku Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi przez Komendanta Głównego Policji, przeglądzie pododdziałów i powitaniu z policjantami, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Szef Policji podkreślił, że ostatni rok to także m.in. poprawa stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, rozpoczęcie programu standaryzacji jednostek Policji, zmiana struktury KGP. Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie premiera Donalda Tuska. – Dzisiaj mamy doroczne Święto Policji. W każdy taki dzień raz w roku wszyscy jesteście w wyjściowych mundurach, wszyscy wyrażają wam wdzięczność, atmosfera jest podniosła, ale przecież dobrze wiecie, że wasza codzienna służba, wasza codzienna misja daleka jest od świątecznych nastrojów. Wasza praca, poświęcenie dla ojczyzny, jest żmudne i rzadko kiedy spotykacie się z fanfarami na waszą cześć – powiedział premier. Więcej: Nowy Mazowiecki Komendant Wojewódzki Prezes Rady Ministrów dodał: – Nisko chylę głowę przed waszą odwagą, poświeceniem i wysiłkiem. Liczę, że wszyscy Polacy tego dnia równie nisko chylą czoło przed waszą służbą i przed wami. Niech żyje polska Policja! Policja.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama