Reklama

Służby Mundurowe

Święto i 90. rocznica powstania Biura Ochrony Rządu

  • Fot. MSW RP/flickr.
    Fot. MSW RP/flickr.
  • Fot. BAE Systems
    Fot. BAE Systems

Dziś odbywają się uroczystości z okazji Święta Biura Ochrony Rządu, połączone z obchodami 90. rocznicy powstania formacji, chroniącej najważniejsze osoby w państwie.

Podczas obchodów  Święta Biura Ochrony Rządu i jednocześnie 90-lecia formacji 12 czerwca 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski podziękował funkcjonariuszom BOR „za niełatwą służbę, profesjonalizm”, a także za ochronę „nie tylko władzy państwa polskiego, ale też państwa polskiego”. W uroczystościach uczestniczył także szef BOR Krzysztof Klimek, który wcześniej otrzymał od prezydenta RP nominację generalską, oraz szef BBN Stanisław Koziej.

Służba funkcjonariuszy BOR wymaga profesjonalizmu, lojalności i zdolności do daleko idącego poświęcenia

Bronisław Komorowski

W trakcie uroczystości z okazji Święta BOR w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich kilkudziesięciu funkcjonariuszy formacji złożyło ślubowanie i rozpoczęło służbę w Biurze Ochrony Rządu. Tuż przed ich rozpoczęciem miał natomiast miejsce przejazd kolumny samochodów, które były wykorzystywane na przestrzeni lat w trakcie wykonywania zadań BOR.

Głównym zadaniem Biura Ochrony Rządu jest ochrona osób i obiektów  ważnych ze względu na interes państwa oraz ochrona i prowadzenie rozpoznania pirotechniczno – radiologicznego Sejmu i Senatu. BOR jest odpowiedzialny za ochronę zarówno najwyższych przedstawicieli polskich władz, jak i przedstawicieli państw obcych przebywających na terytorium RP, a także innych osób ważnych ze względu na dobro państwa.

Święto BOR związane jest z 90. rocznicą decyzji ówczesnego szefa MSW o powołaniu brygady ochronnej, która miała zapewniać bezpieczeństwo Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 12 czerwca 1924 roku. Było to następstwem zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza 16 grudnia 1922 roku. W chwili obecnej BOR działa na podstawie Ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu. Zgodnie z jej treścią szef BOR podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

BOR/KPRP/(JP)

Reklama

Komentarze

    Reklama