Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

"Większa świadomość, większe bezpieczeństwo". ABW ćwiczy z IED i CBRN

Fot. CPT ABW
Fot. CPT ABW

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziło ćwiczenia, które podnosić mają świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz substancji CBRN.

Wyspecjalizowane jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL) oraz przedstawicielami Straży Pożarnej, a także z udziałem innych służb mundurowych, przeprowadziły ćwiczenia prezentujące zagrożenia związane z wykorzystaniem przez ugrupowania terrorystyczne improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz substancji CBRN.

Ćwiczenia odbywały się w dniach 22-23 czerwca 2021 r. Podczas pierwszego dnia działań na poligonie pod Warszawą spreparowano ładunki wybuchowe na bazie powszechnie dostępnych produktów i artykułów codziennego użytku, które następnie zostały zdetonowane w celu określenia skali możliwych zniszczeń wywołanych ich użyciem w przestrzeni publicznej.

W trakcie drugiego dnia sprawdzano podatność środowiska portu lotniczego na zagrożenia związane ze złamaniem procedur bezpieczeństwa w strefie zastrzeżonej lotniska. Wyselekcjonowane prekursory środków chemicznych użyto do symulacji skażenia autobusu lotniskowego. Powyższe służyło podniesieniu świadomości na temat zagrożeń oraz budowaniu odporności PPL na ryzyka związane z działaniami ekstremistów i terrorystów.

Przeprowadzone przez ABW czynności, jak podkreśla służba, przyczynić się miały do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników portów lotniczych, jak również wszystkich podróżnych korzystających z lotnictwa cywilnego. Nabyta w ten sposób wiedza posłuży funkcjonariuszom Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW do jeszcze większego sprofilowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć i szkoleń z operatorami i administratorami przestrzeni publicznej.

Opisywane ćwiczenia to pomysł realizowany przez CPT ABW, którego celem jest podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń terrorystycznych. Niedawno, gdyż w połowie czerwca br., chwaliło się również tym, że portal przeznaczony do realizacji szkoleń z zakresu tematyki antyterroryzmu w pierwszym miesiącu funkcjonowania ma ponad 12 tys. zarejestrowanych użytkowników. Jak zaznaczono, w skład grupy docelowej projektu wchodzą przedstawiciele MSWiA, a także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straż Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa czy przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, urzędów pracy, Instytut Pamięci Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także urzędów wojewódzkich.

CPT ABW podkreśla, że format on-line stanowi dogodne narzędzie przekazywania wiedzy z zakresu prewencji terrorystycznej i to zwłaszcza w warunkach pandemicznych. Przy tej okazji ABW stara się nagłośnić całe przedsięwzięcie, tak aby nakłonić do zgłaszania zapotrzebowania na szkolenia e-learningowe wśród jak największej liczby docelowych odbiorców. Przypomnijmy, portal powstał dzięki został środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach "podnoszenia kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze