Reklama

Służby Specjalne

MI6 łowi talenty wśród 18-latków

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay

Walka o najlepszych kandydatów, szczególnie posiadających wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii, jest również, jak się okazuje, udziałem brytyjskich służb specjalnych. Wywiad MI6/SIS podjął bowiem decyzję o obniżeniu progu wiekowego dla potencjalnych kandydatów do służby z 21 lat do 18 lat. Poinformował o tym szef struktury wywiadowczej sir Alex Younger, jednocześnie zauważając, że długofalowa efektywność wywiadu będzie zależała od zainteresowania służbą Brytyjczyków mających dziś 14-18 lat.

W obniżeniu wieku rekrutacyjnego do MI6/SIS chodzi przede wszystkim o pozyskanie młodych ludzi oferujących instytucji z Vauxhall Cross w Londynie chęci i predyspozycje do pracy w obszarze cyberprzestrzeni czy nowoczesnych systemów komunikacji. To właśnie w tych dziedzinach 18-latkowie mają dysponować lepszym rozeznaniem i możliwością szybkiej adaptacji do działań. Jednak przed młodą generacją Brytyjczyków mają być również otwarte ścieżki kariery w wywiadzie dotyczące kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego, finansowego, a także pracy w zasobach ludzkich lub strukturach wsparcia. 

Warto jednak zauważyć, że MI6/SIS w żadnym razie nie ma zamiaru odrzucać możliwości przyszłego "przebranżowienia" najmłodszych pracowników w bardziej operacyjne i konwencjonalne działania szpiegowskie czy antyterrorystyczne. Najważniejsze ma być świeże podejście do problemów stojących przed współczesnym wywiadem, które ma uelastycznić system MI6/SIS. Sir Alex Younger wielokrotnie wspomniał o potrzebie wypracowania nowego podejścia do współczesnych wyzwań z jakimi na co dzień boryka się MI6/SIS. Tak czy inaczej, by dostać się do służby, najmłodsi rekruci muszą osiągnąć wysokie oceny w ramach GCSE, a więc egzaminu zdawanego powszechnie w trakcie piątego roku nauki w szkole średniej, przez uczniów w wieku 16/17 lat. Szczególnie pod uwagę brane są oceny z matematyki i języka angielskiego.

Pierwsze oferty pracy dla 18-latków miały się już pojawić i dotyczą stanowiska specjalisty wsparcia administracyjnego, działającego na rzecz zespołów operacyjnych. Pensja, jaką oferuje MI6/SIS, to 29,832 funtów rocznie. Co ciekawe, osoba przyjęta na takie stanowisko może w przyszłości towarzyszyć wspomnianym zespołom w ich misjach poza granicami Wielkiej Brytanii.

Chociaż większość mediów skupia się na kwestii obniżenia wieku potencjalnych rekrutów do brytyjskiego wywiadu, to jednak należy przy tym zaobserwować również inny równie istotny wątek całej sprawy. Kiedy w kwaterze głównej Vauxhall Cross goszczona była grupa 30 młodych Brytyjczyków, wskazano na potrzebę zmiany stereotypowego myślenia odnośnie profilu kandydata, czyli tzw. standardu Oxbridge, a więc elitarnej grupy absolwentów kilku wybranych uniwersytetów w kraju (przede wszystkim Oxford i Cambridge). Trzeba przypomnieć, że już raz w historii zbyt mocne trzymanie się standardu Oxbridge doprowadziło niemal do zupełnej kompromitacji całości brytyjskich służb specjalnych. Chodziło o infiltrację struktur rządowych przez tzw. piątkę z Cambridge, działającą na rzecz ZSRS, w okresie II wojny światowej i początku zimnej wojny.

W obecnych działaniach szefostwa MI6/SIS chodzić ma o czytelne wskazanie, że karierę w wywiadzie mogą rozpocząć ludzie wywodzący się z różnych środowisk i dysponujący zróżnicowanym wykształceniem. 

Żeby dołączyć do MI6/SIS należy posiadać od urodzenia obywatelstwo Wielkiej Brytanii lub uzyskać je w drodze naturalizacji. Jednak w tym drugim przypadku należy przebywać w Wielkiej Brytanii przez przynajmniej osiem lat, z ostatnich dziesięciu swojego życia.

Dla porównania, by wstąpić do Agencji Wywiadu, należy posiadać obywatelstwo polskie, dysponować pełnią praw publicznych, a także mieć nieskazitelną postawą moralną, obywatelską i patriotyczną. Kandydat do służby w AW musi cechować się również rękojmią zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Jeśli chodzi o kwestie edukacji, w kontekście AW, mowa jest o co najmniej średnim wykształceniu i określonych kwalifikacjach zawodowych oraz niezbędnej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej. Przy czym już na stanowiska oficerskie wskazuje się na wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych, gotowość do wyjazdów, a także ukończone specjalistyczne kursy oraz szkolenia. AW ma cenić również, w przypadku kandydatów na oficerów wywiadu, unikalne umiejętności i predyspozycje, czy też umiejętność adaptacji do zachodzących szybko zmian.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze