"Nowe" twarze oficjalnie w szefostwie CBA i ABW

20 maja 2020, 09:53
abw
Fot. Policja.pl

Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego płk. Andrzeja Stróżnego, dotychczasowego p.o. Szefa CBA - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn. Jak dodał, jednocześnie premier powołał Daniela Karpetę na Zastępcę Szefa CBA, zaś płk. Bartosza Jarmuszkiewicza na Zastępcę Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nowy Szef CBA Andrzej Stróżny to - jak podkreśla Żaryn - doświadczony funkcjonariusz służb specjalnych i mundurowych z wieloletnim stażem. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1992 r. służył w Policji, gdzie m.in. pełnił funkcje kierownicze w wydziale do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, w tym w pionie zabójstw. Od 2006 r. pełnił służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie kierował Departamentami: Postępowań Karnych, Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej oraz Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. W latach 2008-2015 pracował jako ekspert w pionie zwalczania terroryzmu oraz pionie kontrwywiadu. W grudniu 2015 r. objął stanowisko dyrektora Delegatury ABW w Katowicach. Służbę w ABW zakończył w stopniu pułkownika. W czasie pełnienia służby był wielokrotnie nagradzany państwowymi odznaczeniami. Od lutego 2020 r. sprawował funkcję p.o. Szefa CBA.

Daniel Karpeta, nowo powołany Zastępca Szefa CBA, ukończył prawo oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym państwa. Od 2007 r. jest funkcjonariuszem CBA. W Biurze pełnił szereg funkcji, w tym funkcje kierownicze. Ostatnio kierował Departamentem Operacyjno-Śledczym. W kierownictwie CBA Daniel Karpeta zastąpił odwołanego przez premiera Grzegorza Ocieczka.

Powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Zastępcy Szefa ABW płk Bartosz Jarmuszkiewicz służbę w ABW pełni od 2002 r., wcześniej – od 1997 r. – służył w Urzędzie Ochrony Państwa. W latach 2015-2020 sprawował m.in. funkcje kierownicze. W przeszłości był m.in. dyrektorem Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW w Emowie.

14 maja, zgodnie z ustawowymi wymogami, Komisja do Spraw Służb Specjalnych zaopiniowała kandydatów na te trzy stanowiska. Szefów służb specjalnych powołuje premier po zaopiniowaniu ich przez: prezydenta, rządowe kolegium ds. służb specjalnych i sejmową komisję ds. służb specjalnych. Dla powołania lub odwołania zastępców szefów służb wystarczy opinia sejmowej komisji. Opinie nie są dla premiera wiążące. Szef CBA jest powoływany przez premiera na czteroletnią kadencję. 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Noaby
sobota, 30 maja 2020, 02:00

Stopnie w AbW powinny być takie same jak w Policji a nie WP.

Gts
czwartek, 21 maja 2020, 10:24

Chciałbym wierzyć, że są to pozytywne zmiany i pchnie to tę jednostkę w dobrym kierunku, bo aktualnie dalszy kurs trzyma identyczny jak Titanic. Artystyczna trupa pozorantów i kuglarzy z wysokimi etatami kieruje ten cały "ORP Cyrk" prosto w otchłań.

Lejtnant
piątek, 22 maja 2020, 15:00

1000 % racji , a a tak na marginesie radzieccy żołnierze w PGWAR mieli takie powiedzenie: "Kto był w wojsku, ten w cyrku się nie śmieje" ... niestety rozumiem ich doskonale :(

Tweets InfoSecurity24