Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

CBA podpisuje porozumienie z Bułgarami

Fot. CBA
Fot. CBA

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda i Przewodniczący bułgarskiej Komisji ds. Zwalczania Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku Plamen Georgiev podpisali memorandum o współpracy. Jak informuje CBA, to pierwsze takie porozumienie bułgarskiego organu antykorupcyjnego (CACIAF) zawarte z inną zagraniczną służbą antykorupcyjną.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podkreśla, że celem memorandum jest stworzenie podstaw szerszej współpracy i jej implementacji. Deklaracja przewiduje jej wzmocnienie poprzez wzajemne konsultacje, wymianę informacji i doświadczeń w sferach zapobiegania korupcji oraz promowania uczciwości.

Współpraca zakłada między innymi wzajemną pomoc przy realizacji działań dochodzeniowych, operacyjnych, kontrolnych oraz analitycznych, udział w projektach i programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, spotkania eksperckie, wymianę doświadczeń oraz prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych.

Memorandum o porozumieniu i współpracy podpisano 16 stycznia 2019 roku. Bułgarska Komisja ds. Zwalczania Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku została powołana w styczniu 2018 roku na podstawie ustawy o Zwalczaniu Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku i jest instytucją niezależną.

image
Fot. CBA

Bułgarska CACIAF posiada kompetencje w zakresie: przepadku nielegalnego majątku, zarządzania zajętym majątkiem, kontroli oświadczeń majątkowych wysokich rangą urzędników publicznych, konfliktu interesów pośród wysokich rangą urzędników publicznych, prowadzenia śledztw w sprawach korupcyjnych odnośnie wysokich rangą urzędników, w zakresie działań prewencyjnych.

Reklama

Komentarze

    Reklama