Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

CBA kupuje pistolety. Podejście drugie

Fot. CBA
Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpisało kolejny przetarg na dostawę pistoletów 9x19 mm. To już drugie podejście do zakupu broni w ostatnim czasie. Poprzednie, z uwagi na błędy proceduralne, musiało zostać unieważnione. Biuro nie podaje jak na razie informacji o ile pistoletów chodzi, jednak można przypuszczać, że podobnie jak ostatnio CBA szuka dostawcy 100 sztuk broni.

Centralne Biuro Antykorupcyjne już drugi raz próbuje kupić pistolety kalibru 9x19 mm. Pierwszy przetarg na 100 sztuk broni unieważniono 15 lutego. Co ciekawe powodem był fakt, że postępowanie obarczone było „nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego". Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze CBA błędnie oszacowało wartość zamówienia, a co za tym idzie zastosowało procedurę dla zamówień wartych szacunkowo mniej niż 144 tys. euro, podczas gdy "w przedmiotowej sytuacji zastosowanie ma procedura stosowana przy zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (powyżej 144.000 euro)". Po drugie, w związku z błędem szacunkowym, ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w związku z czym "umowa podlegałaby unieważnianiu z uwagi na nieprzekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej".

Tym razem tego błędu nie popełniono i ogłoszenie pojawiło się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Jednak brak w nim zarówno informacji o tym ile sztuk broni planuje kupić biuro, jak i tego jaką kwotę zarezerwowano na ten cel w budżecie. W Biuletynie Informacji Publicznej CBA do chwili publikacji tego materiału nie zamieszczono też SIWZ oraz bardziej szczegółowych danych przetargu.

Ile za broń?

Wszystko zależy oczywiście od tego na jaką markę i model pistoletu zdecyduje się CBA, jednak biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku za 100 sztuk pistoletów CZ P-10C Biuro zapłaciło nieco ponad 160 tys. złotych, można się spodziewać, że wartość przetargu oscylować powinna w podobnych granicach.

Zgodnie z ogłoszeniem, w postępowaniu oprócz ceny, która stanowić będzie 60 proc. ogólnej liczby punktów, CBA oceniać będzie też: termin dostawy (20 proc.), termin naprawy (10 proc.) i gwarancję (10 proc.).

Potencjalni dostawcy na składanie ofert mają czas do 16 kwietnia, a po wyłonieniu zwycięzcy będzie on musiał dostarczyć pistolety w 60 dni od chwili podpisania umowy.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze