Opiniowanie funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do zmiany. MSWiA przygotowuje się na świadczenia motywacyjne

15 września 2020, 15:22
policja i sg
Fot. Lubuska Policja

Wejście w życie tzw. "superustawy" wymusiło na formacjach mundurowanych wprowadzenie pewnych zmian w przepisach. Część z nich dotyczy okresowego opiniowania służbowego, niezbędnego do wypłacenia funkcjonariuszom przedemerytalnego dodatku motywacyjnego za 25 i 28,5 lat służby. 

Projekty rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów i strażników granicznych są związane z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Chodzi dokładnie o przyznawanie mundurowym świadczenia motywacyjnego po osiągnięciu przez nich 25-letniego lub 28,5-letniego stażu służby. Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, decyzję o przyznaniu świadczenia motywacyjnego przełożony właściwy w sprawach osobowych będzie wydawał nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu przez funkcjonariusza określonego stażu służby. A wyniesie ono odpowiednio 1500 i 2500 złotych brutto.

Mundurowy pod ocenę

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 października, przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego policjant podlega opiniowaniu służbowemu, jeżeli od dnia wydania ostatniej opinii o tym policjancie upłynęły co najmniej 3 miesiące. Co więcej, świadczenie to nie trafi do funkcjonariusza, gdy przykładowo otrzymał on podczas ostatniego opiniowania informację o nieprzydatności na zajmowanym stanowisku bądź niewywiązywania się z obowiązków służbowych, wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, został ukarany karą dyscyplinarną czy skazany został wyrokiem sądu. Świadczenie może w takich wypadkach zostać również wstrzymane. 

W związku ze zmianami, jak podkreśla resort spraw wewnętrznych i administracji, konieczne jest wprowadzenie "do przepisów wykonawczych dotyczących opiniowania służbowego policjantów zasady zapewniającej możliwość dokonania realnej oceny służby policjanta". W praktyce oznacza to okres, w którym policjant przynajmniej przez pewien czas faktycznie świadczył służbę. MSWiA uznało, że "do dokonania miarodajnej oceny minimalny okres obecności powinien wynosić łącznie co najmniej 30 dni", a dopóki "ten minimalny okres obecności nie zostanie osiągnięty, opinia służbowa nie może być sporządzona". Liczyć się będzie oczywiście także pełnienie zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą oraz w miejscu wykonywania czynności wynikających z funkcji związkowej policjanta, co zostało przez resort szczegółowo opisane i wyjaśnione w projekcie oraz jego uzasadnieniu. MSWiA przewiduje jednak możliwość niewliczenia tego okresu, w przypadku problemów organizacyjnych czy technicznych (np. barier językowa inna specyfika realizacji zadań, brak możliwości uzyskania pełnej oceny), jeśli podczas tego czasu nie pojawiły się okoliczności, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wypłatę świadczenia. Co więcej, sama rozmowa z opiniowanym będzie mogła odbyć się zdalnie, np. telefonicznie. 

Odpowiednie zmiany wprowadzone zostaną także w ustawie o Straży Granicznej. Jak podkreśla MSWiA, w przypadku tej formacji, opiniowaniu służbowemu mają podlegać wszyscy funkcjonariusze, również oddelegowani do wykonywania zadań służbowych poza Strażą Graniczną. W projekcie określono więc przełożonego, który wobec takiego funkcjonariusza sporządzi, wymaganą przed przyznaniem świadczenia motywacyjnego, opinię służbową z uwzględnieniem dotychczas zgromadzonej dokumentacji służbowej, jak też po uzyskaniu pisemnej informacji od kierownika lub dyrektora generalnego urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby, do których został oddelegowany.

W przypadku Straży Granicznej, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, resort wziął również pod uwagę "realne potrzeby służby". Chodzi o trwającą pandemię koronawirusa, która zmusiła mundurowych do podjęcia działań profilaktycznych m.in. w obszarze szkoleniowym (skrócono m.in. czas trwania procesu dydaktycznego). "Działania w tym obszarze dotyczą także szkoleń zapewniających uzyskanie kwalifikacji zawodowych podstawowych i podoficerskich, których pierwotny czas trwania ograniczono" - piszą autorzy projektu. A opiniowanie Straży Granicznej obejmuje ukończenie szkoleń (podstawowego i podoficerskiego). W ocenie MSWiA, skrócenie czasu trwania tych szkoleń, nie wpłynie negatywnie na proces służbowego opiniowania.

Co więcej, formacja wprowadza nowe rozwiązanie, czyli możliwość przeprowadzenia zdalnej rozmowy z opiniowanym (telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), jeśli wystąpią trudności z bezpośrednim kontaktem.

Kolejne rozporządzenia, wprowadzające zmiany dotyczące opiniowania, pojawią się zapewne niebawem na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Świadczenie motywacyjne, które wprowadza sierpniowa ustawa, otrzymają bowiem również strażacy, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. Dopisania do tej listy nie doczekali się długo walczący o sprawę mundurowi z Służby Celno-Skarbowej. Kierownictwo MSWiA zapewnia jednak, że rozwiązanie to jest eksperymentalne, i jeśli zda egzamin, czyli przełoży się na spadek liczby wakatów i pozostanie w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, to na pewno zostanie rozszerzone na pozostałe formacje. 

MR

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 71
pol
piątek, 18 września 2020, 15:04

+25 z czego Wy się tak cieszycie, kto z Was dostanie dodatek? myślę że będą to nieliczni. Władza znalazła sobie temat zastępczy, żeby nie zrealizować porozumienia z 2018 r.

Prawo
piątek, 18 września 2020, 20:54

Chciałbyś, żeby część nie dostała, ale marne Twoje nadzieję. Jakbyś potrafił czytać przepisy że zrozumieniem wiedziałbyś, że nie da się nie przyznać dodatku bez dyscyplinarki.

art.15a
piątek, 18 września 2020, 11:12

Na fali oddolnie zainicjowanych protestów z 2018 roku priorytetowy stał się postulat jaki pojawił się dopiero na spotkaniu NSZZP z stroną służbową, postulat jakiego nie było, o jaki tysiące protestujących funkcjonariuszy nie walczyło.Funkcjonariusze Ci walczyli o podwyżkę, art.15a,L4-100%, waloryzację. Jedynym poza podwyżką postulatem jaki się dotychczas ziścił jest zniesienie wieku 55 lat, ale to sukces z kategorii SF bo dotyczy sytuacji jakie zaistnieją za lat 18.Przypomnę Ci że główna siła protestu to byli ludzie z grup 2-5 czyli szarzy liniowi robole obsadzeni jako asystenci,kontrolerzy,referenci,dzielnicowi, kontrolerzy,detektywi, a dodatek 25+ to przywilej jaki trafi głównie do ludzi z grup od 7 w górę ( komendanci,dyrektorzy, naczelnicy , eksperci,itd.) Jaki jest cel wspomnianego 25+ ? Cel to zatrzymać ludzi w służbie, tyle że staż na poziomie powyżej 25 lat mają ludzie z grup od 7 w górę, a braki są w gr.2-5. Teraz weż głęboki oddech i powiedz komu zawdzięczasz sukces z 2018 roku, ludziom z grup 2-5 czy może naczelnikom, ekspertom, komendantom :-) Podaj mi jednostki gdzie nie ma chętnych na przytoczone wysoko szeregowane i dobrze płatne stanowiska, .Dodatek zabetonuje wspomniane wysokie stołki kierownicze,samodzielne i logistyczne, a ludzie jacy dziś mają 24,23,22 .... lat stażu popadną w tzw. niebyt awansu gdyż ich o rok czy dwa lata starsi koledzy zabetonują grupy na lat 5-10 , a może i więcej. Zatem pokolenie tych poniekąd starych policjantów nie awansuje w grupach zbyt szybko i jeszcze dłłługooo będą biegać po ulicy. Gdzieś się pomyliłem to proszę mnie sprostować :-)

cichy
czwartek, 17 września 2020, 23:44

Powinno być: dodatek motywacyjny za 25/28,5 lat WYSŁUGI a nie służby w mundurze tak jak było chyba w projekcie specustawy. I wtedy lata przepracowane w cywilu na coś by się przydały skoro temat art. 15a został zamieciony.... związki mogłyby powalczyć albo art. 15a albo 25/28,5 lat służby i pracy w cywilu.

ekon
piątek, 18 września 2020, 01:07

Większej głupoty nie słyszałem, premiować cywila? Komuś się coś pomyliło.

Karo
czwartek, 17 września 2020, 00:55

Kilka faktów związanych z dodatkiem+, nastąpi: 1. Fizyczna, wieloletnia blokada na etatach, stanowiskach, grupach, awansach przed pozostałe w służbie osoby. 2. Zapowiadana likwidacja funduszu nagrodowego, co oznacza przesunięcie środķów na dodatki+, to nic więcej jak brak premii i nagród a w perspektywie podwyżek płac dla innych. 3. Możliwe odejścia osób ze stażem 15-20 plus inne grupy, które nie będą miały perspektyw rozwoju zawodowego i finansowego. 4. Emeryt+ może odejść z dnia na dzień, płaca minimalna to obecnie plus minus wartość dodatku (2.800 brutto) więc stabilizacja kadrowa żadna. 5. Dorobek, urobek w postaci tylu lat oznacza, ze mało kto zaryzykuje jego utrate poprzez bardziej efektywną i efektowną służbę. 6. Osób z pierwszej linii, fachowców z ulicy będzie garstka, tych już nic nie zatrzyma przed odejściem, ale zostaną kadry biurowe. 7. Dodatek+ wszedł błyskawicznie, pytanie dlaczego przestało się wogóle mówić o art.15a.

myśl
piątek, 18 września 2020, 01:08

A coś mądrego?

???
środa, 16 września 2020, 22:20

A co? Do tej pory nie byli opiniowani? Czy chodzi o to, żeby dało się nielicznych liniowych funkcjonariuszy spełniających kryterium stażu pozbawić tego dodatku, żeby więcej dla kierownictwa było, np. na zapomogi, których liniowi na oczy nie zobaczą

Tweets InfoSecurity24