Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW istnieje już rok

Fot. ABW
Fot. ABW

Już jeden rok funkcjonuje Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które właśnie pochwaliło się swoimi osiągnięciami w zakresie szkoleń oraz współpracy zagranicznej. 

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przeszkoliło około 2 tys. pracowników administracji państwowej oraz zorganizowało siedem spotkań z centrami antyterrorystycznymi ze świata - dowiedziała się PAP. Powołane 1 kwietnia 2018 r. obchodziło rocznicę istnienia.

CPT Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako nowa jednostka w ostatnim roku przeprowadziła też 47 szkoleń z profilaktyki antyterrorystycznej i dziewięć spotkań krajowych służących wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej odpowiedzialnymi na swoim terenie za prewencję terrorystyczną.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że w jego ocenie CPT w rok po powstaniu stało się ważnym miejscem debaty o współczesnym terroryzmie i współczesnych zagrożeniach. "Spotkania potwierdziły konieczność budowania społecznej świadomości potrzeby prewencji terrorystycznej" - dodał. Rekomendacje szefa ABW wskazują jak zabezpieczyć zidentyfikowane podczas działalności CPT luki w systemach ochrony urzędów.

Codzienna praca CPT ABW w formie konsultacji, szkoleń oraz wymiany informacji z partnerami zaowocowała opracowaniem rekomendacji antyterrorystycznych dla budynków administracji państwowej.

dla PAP Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych

Oprócz szkoleń w Polsce przedstawiciele CPT uczestniczyli też i organizowali spotkania z zagranicznymi partnerami - szczególnie w ramach Inicjatywy Trójmorza. Angażowali się także w konsultacjach w stolicy Australii Canberrze m.in. z Narodowym Centrum Oceny Ryzyka - podał Żaryn.

To pierwsza tego rodzaju inicjatywa zmierzająca do ustandaryzowania w Polsce poziomu bezpieczeństwa w obiektach publicznych przed potencjalnym atakiem terrorystycznym.

dla PAP Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych

Kilka dni przed jubileuszem w IX spotkaniu krajowym w Warszawie omawiano i w praktyce pokazywano zagrożenia związane z atakiem terrorystycznym oraz sposoby ratownictwa medycznego m.in. po ataku nożownika lub pojedynczego strzelca.

Uczestnicy takich szkoleń - przedstawiciele administracji publicznej, m.in. Służby Więziennej, Akademii Sztuki Wojennej oraz urzędów wojewódzkich mogli zapoznać się w praktyce z symulowanymi sposobami działania uzbrojonych sprawców napadów, rodzajem najczęściej używanej przez nich broni i proponowanymi sposobami reagowania.

Informacje o CPT ABW można znaleźć na jej stronie internetowej. Pod adresem tpcoe.gov.pl - od inicjałów angielskiej nazwy Terrorism Prevention Centre of Excellence można znaleźć informacje o aktywnościach Centrum w kraju i na świecie.

Źródło:
PAP

Komentarze