Reklama

Służby Mundurowe

Związkowcy po spotkaniu w MSWiA: podwyżki do 10 kwietnia; uwagi do superustawy zostaną uwzględnione

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

”Do dnia 10 kwietnia na konta funkcjonariuszy trafią pieniądze z wyrównania liczonego od dnia 1 stycznia. Warunkiem wypłaty będzie uchwalenie ustawy budżetowej na piątkowej sesji Sejmu” – poinformowało Biuro Prasowe Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Jak zapewnić miał podczas spotkania wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, uwagi jakie do przygotowanego przez resort projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych podnoszą związkowcy „zostaną niezwłocznie uwzględnione po złożeniu ich w formie pisemnej”. 

Spotkanie, które wczoraj odbyło się w MSWiA, jest efektem publikacji przez resort projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. To w tym obszernym akcie prawnym ministerstwo zawarło m.in. przepisy dotyczące wypłaty dodatku przedemerytalnego czy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jednak zaproponowane rozwiązania przez mundurowych związkowców uznane zostały za niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, więc obie strony spotkały się, by porozmawiać o ostatecznym kształcie przepisów. 

Z informacji jakie przekazało Biuro Prasowe FSS SM wynika, że "uwagi związkowców zostaną niezwłocznie uwzględnione po złożeniu ich w formie pisemnej, tak by nie było już żadnych wątpliwości". Takie zapewnienie miał złożyć wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Spotkanie było konieczne, ponieważ kilka propozycji, jakie znalazły się w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zaniepokoiło Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.  

fragment komunikatu FZZ SM

Najwięcej uwag zgłoszonych przez Federację dotyczy – jak wynika z komunikatu - świadczenia motywacyjnego, którego celem jest zatrzymanie w służbie najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, który nabyli już prawa emerytalne. Związkowcy chcieli by z projektu usunięto przepisy zagrażające powszechności przyznawania tego dodatku. Zdaniem mundurowych "opinia bezpośredniego przełożonego mającego decydować o przyznaniu świadczenia motywacyjnego na podstawie stopnia trudności, złożoność i sposobie realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza oraz o efektach jego pracy nie daje gwarancji zachowania obiektywizmu". Jak podkreślają, jest to sprzeczne z wcześniejszym deklaracjami szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, który wielokrotnie mówił o tym, że dodatek będzie miał charakter powszechny.

Związkowcy zaproponowali, by wykreślić z ustawy elementy subiektywnej oceny a opinię bezpośredniego przełożonego zastąpić opinią sformalizowaną, o której mowa w art. 35 ustawy o Policji i analogicznych zapisach w ustawach o SG i PSP, czyli opinią, od której funkcjonariusze mogą się odwołać. Po takiej korekcie, o przyznaniu świadczenia motywacyjnego decydowałyby staż służby, niekaralność i pozytywna opinia służbowa.

fragment komunikatu FZZ SM 

Zgodnie z tym, co w rozmowie z InfoSecurity24.pl zapowiadał Rafał Jankowski, przewodniczący FZZ SM, mundurowi pytali też ministra o przepis dotyczący otrzymywania ekwiwalentu w zamian za wyżywienie w okresie od 1 listopada do 31 marca. Zgodnie z projektem mundurowi pełniący służbę z użyciem pojazdu takiego dodatku nie mogliby otrzymać. "O jaki <<pojazd>> konkretnie tu chodzi i kto go w projekcie umieścił wbrew wcześniejszym uzgodnieniom, wyjaśnić się nie udało" – pytają w komunikacie związkowcy. Jak podkreślają "ważniejsze jest jednak to, co zadeklarował minister – <<pojazd>> zostanie usunięty".

Minister nie zgodził się natomiast z zarzutem Federacji jeśli chodzi o niekonstytucyjność art. 6 ust. 1, ograniczającego prawo do ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego (art. 115a ustawy o Policji oraz odpowiedni w ustawie o SG) w stosunku do funkcjonariuszy zwolnionych ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r.

fragment komunikatu FZZ SM

Jak czytamy w komunikacie, "z zastrzeżeniami związkowców spotkały się też niektóre zapisy w katalogu przewinień dyscyplinarnych i kar dyscyplinarnych". Mundurowi krytycznie odnieśli się również do innego projektu dotyczącego rozkładu czasu służby policjantów. Jak zauważają "w nowym brzmieniu § 9 regulującym sposób udzielania czasu wolnego w zamian za nadgodziny i za służbę w dniu wolnym nie ma już zapisu, który w zamian za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby przewiduje dzień wolny w innym dniu tygodnia (obecny § 9 ust. 3)". Jak poinformowano, podczas spotkania zgłoszono też postulaty dotyczące specustawy, a konkretniej zapisów jakie znaleźć mają się w jej nowelizacji. Chodzi m.in. o doprecyzowanie kwestii związanych z zachowaniem 100 proc. uposażenia w związku z kwarantanną będącą konsekwencję realizacji obowiązków służbowych, zaliczenia do wymiaru czasu służby całego czasu przebywania w systemie skoszarowania.

Okazuje się też, że w związku z trwającą pandemią, niektóre sprawy będą musiały poczekać na załatwienie dłużej niż pierwotnie zakładano. "Na pierwszym planie pojawiły się takie kwestie, jak art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, czy program rozwoju na lata 2021 – 2024" – piszą związkowcy. Jak dodają, "w obecnej sytuacji trudno rozmawiać o rozwiązaniach konkretnych, zwłaszcza w kontekście finansowym, nie wiedząc w jakiej sytuacji znajdzie się gospodarka naszego po zakończeniu epidemii". Jeśli chodzi jednak o kwestie finansowe, jak zapewnił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, "tegoroczna podwyżka uposażeń funkcjonariuszy zostanie zrealizowana zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami". Pieniądze na kontach funkcjonariuszy mają znaleźć się do 10 kwietnia wraz z wyrównaniem od 1 stycznia. Jak jednak podkreślono, "warunkiem wypłaty będzie uchwalenie ustawy budżetowej na piątkowej sesji Sejmu".

DM 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze