Reklama

Służby Mundurowe

"Zrzutka" na podwyżki w służbach. Przetasowania w budżecie

Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0
Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0

Podpisane w tym miesiącu porozumienia o podwyżkach w służbach mundurowych oznaczają konieczność zmian w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. Formacje podległe MSWiA mają dostać dodatkowo 339 mln zł, a Służba Więzienna – ponad 64 mln zł. Takie poprawki uzyskały we wtorek poparcie komisji w Sejmie.

Chodzi o porozumienie, które 8 listopada podpisali przedstawiciele MSWiA oraz związków zawodowych działających w policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa. Przewiduje ono podwyżkę o 655 złotych brutto miesięcznie na etat od początku 2019 r. oraz o 500 złotych brutto od 1 stycznia 2020 roku. 19 listopada analogiczne porozumienie podpisali związkowcy ze Służby Więziennej, która podlega Ministerstwu Sprawiedliwości.

Projekt ustawy budżetowej na 2019 r. trafił do Sejmu we wrześniu. Przewidziano w nim niższe podwyżki dla służb mundurowych. Trzeba było więc zwiększyć ich budżety, przesuwając środki pierwotnie zapisane w innych rubrykach.

We wtorek sejmowa komisja finansów publicznych zaaprobowała stosowne poprawki. Pierwsza z nich stanowi, że dodatkowa pula na podwyżki w policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa wyniesie 339 mln zł. Kolejna mówi o 64 mln 148 tys. zł na zwiększenie wynagrodzeń w Służbie Więzienne.

Żeby zwiększyć budżety na wynagrodzenia w służbach, trzeba było zrobić swego rodzaju "zrzutkę". Środki dla więzienników pochodzą z wydatków pierwotnie planowanych przez Sejm, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Państwową Inspekcję Pracy, Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Na dodatkowe pieniądze dla służb z grupy MSWiA "złożyła się" Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i dwie rezerwy celowe (w tym na zwalczanie i usuwanie skutków ewentualnych klęsk żywiołowych). Zaplanowano też zmniejszenie o 100 mln zł wydatków na emerytury mundurowe w MSWiA.

Ciekawostką jest fakt, że ze względu na reguły tworzenia ustawy budżetowej poprawka dotycząca MSWiA jest rozpisana bardzo szczegółowo. Można z niej wyczytać, ile otrzymają komendy PSP w każdym województwie oraz jednostki policji różnych szczebli. Na tej podstawie można też obliczyć, że policja otrzyma prawie 213 mln zł, PSP – nieco ponad 84 mln zł, SG – niemal 35 mln zł, a SOP – prawie 5,8 mln zł. Dodatkowy 1 mln zł trafi do funkcjonariuszy służących na uczelniach, a 226 tys. zł – do oddelegowanych do MSWiA i Urzędu ds. Cudzoziemców.

Co do zasady decyzja komisji nie jest ostateczna. Stanowi jedynie rekomendację dla Sejmu, który rozstrzygnie los każdej poprawki w głosowaniu, najprawdopodobniej w grudniu. Trudno się jednak spodziewać, by popierająca rząd sejmowa większość zgłosowała wbrew porozumieniom zawartym przez dwa resorty. Warto też zauważyć, że wspominane poprawki zostały pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Finansów.

Prócz poprawek związanych z podwyżkami, komisja finansów zarekomendowała przyjęcie kilku innych zmian mniej lub bardziej związanych ze służbami mundurowymi. Zwraca uwagę wydzielenie 343 tys. zł na utworzenie od połowy 2019 r. stanowiska oficera łącznikowego policji w ambasadzie w Waszyngtonie oraz zmianę statusu takiego oficera w Norwegii – jego akredytacja miałaby zostać rozszerzona o Szwecję. Natomiast o ponad 6 mln zł ma zostać zwiększona rezerwa na ochronę placówek zagranicznych

Jest też zmiana związana z tworzeniem uczelni wyższej dla oficerów Służby Więziennej – Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki. Kolejna przyjęta poprawka zwiększy o 1,8 mln zł środki na pomoc dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z więzień i aresztów oraz ich rodzin w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze