Reklama

Służby Mundurowe

Zieliński: PSP i OSP to dwa płuca jednego systemu ochrony przeciwpożarowej

fot. MSWiA
fot. MSWiA

Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna to dwa płuca jednego systemu ochrony przeciwpożarowej - mówił w czwartek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, zawracając się do strażaków podczas dorocznej odprawy. Zapowiedział także prace nad nowym programem dla służb mundurowych.

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński wziął w czwartek udział w dorocznej odprawie Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie wiceministra z komendantem głównym PSP oraz komendantami wojewódzkimi i powiatowymi odbyło się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Zieliński, zwracając się do strażaków, podkreślił potrzebę współpracy pomiędzy jednostkami PSP a strażami ochotniczymi. Wśród zadań dla PSP w roku obecnym wymienił m.in. dbanie o dobrą kontynuację programu modernizacji służb mundurowych, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, zacieśnianie współpracy z OSP, oraz zwiększenie liczby "ogników", czyli sal edukacyjnych dla młodzieży, tak by docelowo znalazły się w każdym powiecie.

Wiceminister zwrócił się także do komendantów o szybkie i sprawne wypłacenie strażakom podwyżek uposażeń. Dodał, że podwyżki te będą wypłacane od lutego z wyrównaniem za styczeń.

Zgodnie z zawartym w listopadzie porozumieniem między szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim a związkami zawodowymi służb mundurowych funkcjonariusze służb podległych resortowi otrzymali podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto. Podwyżka obowiązuje od 1 stycznia 2019.

W skład tej kwoty wchodzi podwyżka wynikająca z tzw. ustawy modernizacyjnej w wysokości 309 zł. Porozumienie zakłada także podwyżkę w wysokości 500 zł brutto, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.

Zieliński poprosił także komendantów o to, aby Święto Strażaka było obchodzone wspólnie z ochotniczymi strażami pożarnymi. Jak zaznaczył, "strażpożarna państwowa i ochotnicza to dwa płuca jednego organizmu, systemu ochrony przeciwpożarowej i systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce.

Zwrócił także uwagę, że w latach 2014-2018 jednostki PSP samodzielnie brały udział w 50 proc. działań ratowniczo-gaśniczych. Dodał, że w roku ubiegłym zaobserwowano wzrost wspólnych działań z ochotniczymi strażami pożarnymi o 8,5 proc.

"Wzrost wspólnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych to bardzo ważnych aspekt, który wymaga dobrego i coraz lepszego współdziałania PSP i OSP, i wymaga coraz lepszego wyposażania OSP" - ocenił wiceszef MSWiA.

Dodał, że w 2018 roku strażacy wyjeżdżali do zdarzeń co minutę i dwie sekundy, natomiast do pożarów co trzy i pół minuty. Zaznaczył, że wszystkich zdarzeń odnotowano 502 tys., zaś rok wcześniej 520 tys. Poinformował również, że w ubiegłym roku przeprowadzono około 110 tys. wspólnych działań OSP i PSP.

Zaznaczył, że w ubiegłym roku do służby w Państwowej Straży Pożarnej przyjęto 1427 osób, podczas gdy odeszło z niej 970 osób. "Taki dodatni bilans pojawił się pierwszy raz od 2014 roku, a więc z tego wynika, że nie zawsze jest tak dobrze. Bywały lata, i to te ostatnie właśnie, kiedy więcej osób odchodziło ze służby niż było do niej przyjmowanych" - zaznaczył Zieliński.

Dodał, że taki sam pozytywny bilans występuję w innych służbach, m.in. w policji. "Niektóre media mówiły, że jest jakiś rzekomy dramat jeśli chodzi o wakaty. To nie jest prawda, przyjęliśmy więcej niż odeszło nowych funkcjonariuszy. W SOP po raz pierwszy od wielu lat mamy sytuację, gdzie liczba funkcjonariuszy przekroczyła 2 tys. Oczywiście limity są jeszcze większe, ale to jest proces wieloletni" - podkreślił.

Wiceszef MSWiA zapowiedział także, że resort pracuje nad nowym programem dla służb mundurowych, który ma się skupić głównie na kapitale ludzkim. Program nazwano roboczo "Programem Rozwoju".

"Ma to być trzeci krok modernizacyjny, ale nazywamy go, ta nazwa się przyjęła już praktycznie, że to będzie >>Program Rozwoju<<, bo dwa programy były programami modernizacji, a więc unowocześnienia służb. Teraz chodzi o to, żeby to, co zostało już unowocześnione, nadal się rozwijało w zaplanowanym tempie i rytmie" - powiedział wiceminister w rozmowie z dziennikarzami.

Zieliński dodał, że resort chce, by nowy program uzupełniał "wszystko to, co jeszcze będzie wymagało (uzupełnienia)", a będzie wynikiem dwóch etapów programu modernizacji służb mundurowych - realizowanego obecnie oraz edycji z roku 2007.

"Chcemy mocno zaakcentować sprawy kapitału ludzkiego, czyli sprawy samych funkcjonariuszy i pracowników, a więc ich dobrego kształcenia, szkolenia i doskonalenia, i oczywiście wynagradzania" - zapewnił Jarosław Zieliński.

Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 zakłada przekazanie służbom podległym MSWiA ponad 9,2 mld zł. 1,7 mld z tej kwoty trafi do Państwowej Straży Pożarnej, z czego ponad pół miliarda zostanie przekazane ochotniczym strażom pożarnym.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze