Reklama

Służby Mundurowe

Wyższe świadczenia dla emerytów mundurowych, którzy pracowali dalej "w cywilu"?

policja psp fot kgpsp
Autor. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Umożliwienie emerytom mundurowym, którzy pracowali dalej „w cywilu” i odprowadzali składki na ubezpieczenie społeczne, otrzymywania dwóch świadczeń: mundurowego i z ZUS - zakłada projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, złożony przez klub KO.

Reklama

Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w poniedziałek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada on, że emeryci, którzy po przejściu na emeryturę "mundurową" dalej pracowali "w cywilu" i odprowadzali składki, będą mieli prawo do wyższych emerytur - w praktyce chodzi o umożliwienie otrzymywania dwóch świadczeń: z systemu mundurowego oraz systemu powszechnego.

Reklama

"Funkcjonariusze służb mundurowych przechodzący na emeryturę po 25 latach (ci, którzy rozpoczęli służbę w 2013 roku - przyp. red.) służby powinni być nadal aktywnymi pracownikami na rynku pracy. Odprowadzając składki na ubezpieczenia społeczne od otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pracy zawodowej stają się ubezpieczonymi w systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak zgodnie z dotychczasowymi przepisami emeryt mundurowy nie ma prawa do świadczenia emerytalnego wyliczonego na podstawie odprowadzonych do ZUS składek. Dotychczasowe regulacje opierały się na zasadzie wypłaty tylko jednego świadczenia. Jednak zmiany demograficzne oraz specyfika służby funkcjonariuszy i żołnierzy wymusza dostosowanie do nowych wyzwań" - głosi uzasadnienie projektu.

Czytaj też

W projekcie postuluje się więc "rozszerzenie uprawnienia do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz w rzeczywistości umożliwienie otrzymywania dwóch świadczeń: z systemu mundurowego oraz systemu powszechnego". Takie rozwiązanie - uważają autorzy projektu - pozwoli "przywrócić sprawiedliwość, w przypadku osób, które odprowadzały składki na ubezpieczenie emerytalne, jednak ich prawo do świadczenia zostało zawieszone ze względu na pobieranie tzw. emerytury mundurowej".

Reklama

Zdaniem projektodawców "postulowane zmiany zachęcą także do legalnej pracy i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne". "Można przewidywać, że w pierwszym okresie nastąpi wzrost wpływów ze składek od wynagrodzeń z tytułu pracy u nowych pracodawców byłych funkcjonariuszy" - głosi uzasadnienie.

Czytaj też

Zdaniem autorów projektowanych rozwiązań przyczynią się one "do poprawy sytuacji materialnej osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych i rentowych w systemie zaopatrzenia społecznego oraz w systemie ubezpieczeń społecznych", a także "do podniesienia statusu służby funkcjonariuszy oraz mogą zachęcić do pozostania w zawodzie, a także zwiększyć atrakcyjność służby na rzecz Rzeczpospolitej".

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze (1)

  1. Margolka

    No tak bo czym się różnimy . Podatki potrącają jak każdemu ale świadczeń emerytalnych odmawiają . Niech zwrócą to co zabrali

Reklama