Reklama

Służby Mundurowe

Wspólne szkolenia dla polskich i niemieckich policjantów

Autor. KWP w Gorzowie Wlkp

Wspólne szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania i policji oraz jeszcze bardziej rozwinięta współpraca w polsko-niemieckich placówkach policji granicznej – to tylko niektóre z zapisów, jakie znalazły się w „Polsko-Niemieckim Planie Działania”. Dokument przyjęto podczas konsultacji międzyrządowych.

We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, którym przewodniczył premier Donald Tusk oraz kanclerz Olaf Scholz. Podczas międzyrządowych konsultacji oba kraje przyjęły „Polsko-Niemiecki Plan Działania”. W dokumencie rządy Polski i Niemiec „zadeklarowały wolę współpracy i pogłębiania bliskich stosunków”. Wśród spraw, które znalazły się w planie jest „współpraca policyjna i graniczna”.

Reklama

„Polska i Niemcy jako sąsiedzi i państwa członkowskie Unii Europejskiej dzielą się wieloma zadaniami i możliwościami w dziedzinie spraw wewnętrznych. (…) Ma to zastosowanie również do innych wyzwań, takich jak ograniczanie nielegalnej migracji zgodnie z naszymi międzynarodowymi zobowiązaniami, przestępczości zorganizowanej i klęsk żywiołowych. Jednocześnie chcemy w większym stopniu korzystać z potencjału wynikającego z faktu posiadania wspólnej granicy oraz z naszych więzi istniejących w regionach i w społeczeństwie obywatelskim” – czytamy w dokumencie.

Oba kraje podkreśliły, że będą dążyć do „zapewnienia sprawnego funkcjonowania strefy Schengen bez kontroli granicznych na granicach wewnętrznych dzięki wzmożonej transgranicznej współpracy policji opartej na pełnym wykorzystaniu dostępnych środków kompensacyjnych”. „Polskie i niemieckie organy ścigania i policji granicznej prowadzą już ścisłą współpracę. Ma to szczególne zastosowanie do naszych wspólnych regionów przygranicznych” - zaznaczono.

Czytaj też

„Chcemy dalej intensyfikować naszą współpracę, tak aby skutecznie zwalczać zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przestępczości transgranicznej oraz nielegalnej migracji i nielegalnych działań przemytniczych. Wzmacnianie naszej współpracy obejmuje przede wszystkim wspólne szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania i policji granicznej, przygotowujące ich do wspólnych operacji, oraz określenie procedury dotyczącej transgranicznego użycia policyjnych statków powietrznych i wspólnych działań poszukiwawczych” - wskazano.

Dodatkowo – jak podkreślono w planie – Polska i Niemcy rozważą, w jaki sposób można „jeszcze bardziej rozwinąć współpracę we wspólnych polsko-niemieckich placówkach policji granicznej”. „Ponadto, dopóki niemieckie kontrole graniczne nie mogą zostać w pełni zastąpione samymi środkami kompensacyjnymi, będziemy również wspólnie dążyć do ograniczenia do minimum wpływu tych kontroli na ruch oraz swobodny przepływ towarów, usług i osób, a także do dalszej poprawy bezpieczeństwa osób kontrolowanych i funkcjonariuszy policji” – zapewniono.

Czytaj też

Niedawno utworzona grupa zadaniowa ds. zwalczania nielegalnych działań przemytniczych oraz wspólne patrole na terytorium Polski również pomogą nam jeszcze skuteczniej ograniczyć nielegalną migrację – w granicach naszych zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego – oraz nielegalny przemyt imigrantów. Ze względu na to, że handel ludźmi jest przestępstwem transgranicznym, wzajemna współpraca odgrywa kluczową rolę w skutecznym zwalczaniu tego zjawiska” – dodano w dokumencie.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze