Reklama

Służby Mundurowe

WSPol i SGSP muszą ograniczyć funkcjonowanie. Powodem koronawirus

Fot. Facebook WSPol oraz SGSP
Fot. Facebook WSPol oraz SGSP

W życie weszło rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych. Chodzi o uczelnie służb państwowych nadzorowane przez MSWiA. Zgodnie z treścią rozporządzenia, do końca lutego przyszłego roku, kształcenie zostaje zawieszone, a zajęcia mogą być prowadzone jedynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia. Nie oznacza to jednak, że nauka na wszystkich kierunkach odbywać się będzie zdalnie. Twórcy rozporządzenia przewidzieli bowiem kilka wyjątków.

O tym, że mundurowe uczelnie podległe MSWiA będą musiały zmienić sposób kształcenia w związku z epidemią koronawirusa informowaliśmy już pod koniec października. Ograniczenia nie są też z pewnością zaskoczeniem zarówno dla studentów jak i władz uczelni, bowiem tak w Szkole Głównej Służby Pożarniczej jak i w Wyższej Szkole Policji, wprowadzono już szereg obostrzeń i zmian związanych z trwającą pandemią.

Co do zasady, zarówno w SGSP jak i w WSPol, zawieszono kształcenie na studiach, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia i umożliwiono, jak czytamy w rozporządzeniu, prowadzenie zajęć "z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia". Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków.

2. W okresie zawieszenia kształcenia uczelnie:
(…)
2) mogą prowadzić w swoich siedzibach:
a) zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
b) zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
c) zajęcia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
d) zajęcia na studiach pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

fragment par. 1 ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych

Oznacza to, że te zajęcia które nie mogą być prowadzone zdalnie, a także te przewidziane w programie ostatniego roku studiów oraz zajęcia na mundurowych studiach pierwszego stopnia – zarówno w WSPol jak i SGSP – będą mogły odbywać się stacjonarnie. Choć – jak czytamy w rozporządzeniu - jeśli "nie można zapewnić bezpieczeństwa osób biorących w nich udział", zajęcia można przenieść na inny okres rozliczeniowy (poza tymi przewidzianymi w programie ostatniego roku studiów). Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor uczelni, "określając warunki realizacji zajęć zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni".

Ograniczenia potrwać mają do 28 lutego 2021 roku. Warto jednak przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy uczelnie nadzorowane przez MSWiA będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji zawieszał już kształcenie na studiach oraz studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej w okresie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Termin ten był kilkukrotnie przedłużany - do 10 kwietnia 2020 r., 26 kwietnia 2020 r., 24 maja 2020 r. i 30 września 2020 r. Trudno dziś zatem odpowiedzieć na pytanie, czy w marcu przyszłego roku na mundurowych uczelniach wszystko wróci do normy.

DM

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze