Reklama

Służby Mundurowe

Wielka przeprowadzka do SOP. Na liście przyjętych dominują policjanci

fot. D. Mikołajczyk
fot. D. Mikołajczyk

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o wakatach w służbach mundurowych. O wolnych etatach przypominają też protestujący związkowcy. Szacuje się, że w Policji może brakować nawet ponad 6 tys. funkcjonariuszy. Jak się okazuje, część z nich korzysta z możliwości zmiany formacji w której pełnią służbę. Z danych, do jakich dotarło InfoSecurity24.pl, wynika że spośród 121 przyjętych w 2018 roku do SOP funkcjonariuszy większość stanowią ci przeniesieni z Policji.

Przypomnijmy, że w 2018 roku z BOR/SOP odeszło 196 funkcjonariuszy, a do służby zostało przyjętych jedynie 121 mundurowych. Z informacji jakie przekazała redakcji InfoSecurity24.pl Sekcja Komunikacji Medialnej i Społecznej Służby Ochrony Państwa wynika, że w 2018 roku (stan na 5 września) wśród 121 przyjętych osób jest 85 funkcjonariuszy przeniesionych do służby z innych formacji.

Uprzejmie informujemy, że w gronie 121 przyjętych, 85 funkcjonariuszy zostało przeniesionych z innych służb, w tym głównie z Policji.

Sekcja Komunikacji Medialnej i Społecznej Służby Ochrony Państwa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa, o przeniesienie do SOP starać mogą się funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W projekcie nowego rozporządzenia, opublikowanego w ubiegłym tygodniu na stronach resortu, MSWiA do katalogu służb dodaje też Straż Marszałkowską, której pracownicy niedawno otrzymali status funkcjonariusza.   

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonego na własną prośbę do służby w SOP, kwalifikacje predestynujące do służby w SOP, a także równorzędności okresów służby i stażu.

Jakie kwalifikacje poszukiwane są w SOP najbardziej? MSWiA wymienia ich 16. Wśród liście znajdziemy m.in. posiadanie doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności prewencyjnych, analitycznych, operacyjno-rozpoznawczych, ochronnych czy tych związanych z kontrolną pirotechniczną, radiometryczną i chemiczną. Szanse na służbę w SOP mają także osoby z ukończoną aplikacją sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, legislacyjną czy kontrolerską, ale też lekarze, weterynarze, psychologowie i biegli rewidenci. Na korzyść potencjalnych kandydatów działa też posiadanie jak największej liczby kategorii prawa jazdy czy umiejętności zdobyte podczas służby w pododdziałach AT. Co ciekawe, mimo, że zgodnie z ustawą „SOP jest jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formacją wykonującą zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom” w katalogu „kwalifikacji predestynujących do służby w SOP” znajdziemy też „posiadanie uprawnień budowlanych pozwalających na samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie nadzoru budowlanego”. 

Przypomnijmy, łączna liczba etatów mundurowych w SOP przekracza 2300, a zgodnie z danymi z 31 maja tego roku, nieobsadzonych pozostaje 17,6 proc. z nich.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama