Reklama

Służby Mundurowe

Tysiące mundurów dla Służby Ochrony Państwa

fot. sop.gov.pl
fot. sop.gov.pl

Służba Ochrony Państwa planuje zakup nowych elementy umundurowania. W ramach zamówienia, które podzielono na cztery części, do SOP trafi m.in. 1000 sztuk kurtek i spodni z ocieplaczami, ponad 1200 koszulo-buz polowych i 1270 polowych bluz letnich i zimowych razem ze spodniami, a także 245 letnich mundurów.

Jak na razie nie wiemy jaką kwotę SOP planuje przeznaczyć na zakupy. Z informacji opublikowanej w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, SOP poinformował, że zamówienie podzielone jest na cztery części. 

W ramach pierwszej chodzi o dostawę 1000 kurtek i 1000 par spodni wraz z ocieplaczami. Zamówienie to może zostać rozszerzone o 100 sztuk dla każdego zamawianych elementów. Druga część zamówienia, to 1265 sztuk koszulo-bluz polowych z możliwością rozszerzenia zamówienia o 120 sztuk. W ramach trzeciej części SOP chce kupić, 1270 letnich bluz polowych oraz letnich spodni polowych oraz tyle samo bluz polowych zimowych i spodni polowych zimowych. Tą część zamówienia obejmuje prawo opcjonalnego domówienia do 120 sztuk każdego z wyrobów. Czwarta część zamówienia obejmuje dostawę 245 kompletów munduru letniego, z opcją powiększenia zamówienia o 25 kompletów. 

W ocenie złożonych ofert SOP pod uwagę będzie brał głównie kryterium ceny (60 proc.) oraz termin realizacji (40 proc.). Zainteresowane firmy swoje oferty w przetargu składać mogą do 5 grudnia.

Służba Ochrony Państwa została powołana w miejsce zlikwidowanego Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z danymi przekazanymi przez MSWiA w połowie roku, SOP posiada 2375 etatów, z czego ponad 17 proc. wakatów.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze