Reklama

Służby Mundurowe

Przewodniczący NSZZ Policjantów: zmiany, które proponujemy w art. 15a, są jedynymi uczciwymi

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Skutkiem spotkania przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych w MSWiA jest to, że sprawa art. 15a w końcu trafi na ścieżkę legislacji; będziemy jeszcze raz przekonywać komisje sejmowe i właściwych ministrów, że zmiany, które proponujemy, są jedynymi uczciwymi - przekazał szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

We wtorek w resorcie spraw wewnętrznych i administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA z wiceministrem tego resortu Maciejem Wąsikiem. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o propozycji związkowców odnośnie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Chodzi o zasady doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Związkowcy chcą, aby dla funkcjonariuszy przyjętych w tym okresie zasady były takie same, jak dla funkcjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 1999 roku.

Jak poinformowało MSWiA, podczas spotkania ze związkowcami uzgodniono, że ta grupa funkcjonariuszy - w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę - będzie miała do wyboru dwie możliwości. Pierwszą z nich jest doliczenie przez tych funkcjonariuszy do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Drugą możliwością jest niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS - za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat.

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że strony uzgodniły, że MSWiA przygotuje odpowiednie przepisy i przedstawi je związkom zawodowym.

"Ostatnie spotkanie spowodowało to, że sprawa ta zostanie wyciągnięta z zamrażarki KPRM i zostanie skierowana na drogę legislacji. Pewnie trafi do sejmowych komisji, pewnie jeszcze raz zapytają o opinię związków zawodowych. Wszystko to, czego niestety nie udało się załatwić na drodze negocjacji z MSWiA wróci jeszcze raz do ponownego opiniowania" - powiedział szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Dodał, że związki ponownie będą przekonywać komisje parlamentarne i właściwych ministrów - spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości - że zmiany, które proponują "są jedynymi uczciwymi zmianami wobec osób, które w przeszłości zgromadziły pieniądze na swoich <<zusowskich>> kontach". "Będziemy jeszcze raz udowadniać, że racja jest po naszej stronie" - powiedział Jankowski.

Jak zaznaczył w rozmowie z InfoSecurity24.pl Krzysztof Oleksak, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, związkowcy nie blokują tego projektu, gdyż nawet w tym kształcie, nie do końca dla nich satysfakcjonującym, jest on "jakimś rozwiązaniem problemu". "Wiemy, że jeśli teraz zmarnujemy szansę na wprowadzenie zmian w tym zakresie, to stracimy ją prawdopodobnie bezpowrotnie" - podkreślił. Przypomniał również, że "przez prawie 20 lat, żadna z ekip rządzących nie chciała zająć się tą sprawą". Wynikać to miało m.in. z faktu, że modyfikacje te wiążą się ze zbyt dużymi kosztami.

W czasie wtorkowego spotkania w MSWiA przedstawiciele związków zawodowych zwracali również uwagę na pilną potrzebę przyjęcia nowej ustawy modernizacyjnej zgodnie z porozumieniem podpisanym 8 listopada 2018 r. Związki zrzeszające służby mundurowe podległe MSWiA podkreślają, że ustawa ta "jest bardzo oczekiwana". "Bardzo naciskamy na realizację całościowego porozumienia, w szczególności na wprowadzenie nowej ustawy modernizacyjnej" - mówią związkowcy.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze