Reklama

Służby Mundurowe

Strzelnica na miarę XXI wieku. Nowy obiekt laboratoryjny Łukasiewicz-PIAP

Fot. Łukasiewicz - PIAP
Fot. Łukasiewicz - PIAP

Łukasiewicz – PIAP uruchomił w Warszawie nowy obiekt laboratoryjny, a dokładnie jedną z najnowocześniejszych w Polsce krytych strzelnic. Może być ona wykorzystywana przez służby mundurowe czy firmy szkoleniowe w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju treningów taktycznych, również z wykorzystaniem robotów mobilnych.

Jak informuje Łukasiewicz – PIAP, Laboratorium Procesów Kinetycznych (LPK) to jednostka realizująca badania produktów z uwzględnieniem zjawisk kinetycznych oraz balistyki. LPK umożliwia prowadzenie badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych części, podzespołów a także całych urządzeń z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Prowadzone są tu prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania i budowy robotów mobilnych, ich akcesoriów oraz urządzeń specjalnych.

Przykładowe badania, jak pisze Łukasiewicz – PIAP, wykonywane w LPK, to:

  • testy wytrzymałościowe podzespołów i akcesoriów z wykorzystaniem broni palnej oraz wyrzutników pirotechnicznych;
  • użycie broni palnej, urządzeń pneumatycznych i pirotechnicznych na platformach zrobotyzowanych, a także tworzenie procedur ich użycia;
  • wykorzystanie materiałów i opracowanie konstrukcji urządzeń pod kątem reakcji na wymuszenia o znacznej dynamice.

Laboratorium wyposażone jest w poligon testowo-badawczy w postaci pełnoprawnej strzelnicy umożliwiającej prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem robotów mobilnych i broni palnej. Stały monitoring, nadzór, sterowanie i koordynacja mogą być prowadzone z odseparowanego kuloodpornymi ścianami, wygłuszonego pomieszczenia centrum kontroli. Strzelnica posiada sześć odgrodzonych od siebie stanowisk strzeleckich z indywidualnym oświetleniem. Transportery tarcz sterowane są indywidualnie lub grupowo za pomocą tabletów umieszczonych na stanowiskach. Możliwość prowadzenia ognia w zakresie kąta 180º, mobilne kulochwyty oraz obrotowe ściany umożliwiają prowadzenie treningów taktycznych i strzelania dynamicznego.

Niezależne sterowanie każdą lampą oświetlenia obiektu pozwala na programowanie dowolnych efektów świetlnych w tym stroboskopowych. Dla bezpieczeństwa użytkowników ściany i sufit hali strzelań wyłożone są okładziną antyrykoszetową a wejście zabezpieczone drzwiami kuloodpornymi. System wentylacji wyposażony w ścianę nawiewną oraz wyciągi kulochwytowe zapewniający filtrowanie całego powietrza na hali strzelań co ok. 3 minuty oraz całkowitą jego wymianę co ok. 6 min.

image
Fot. Łukasiewicz - PIAP

Obiekt posiada opinię techniczną Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, potwierdzającą możliwość bezpiecznego prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J.

Reklama

Komentarze

    Reklama