Reklama

Straż Pożarna

Zmiany ustawowe dla OSP. Na liście m.in. stały dodatek do emerytury

Fot. InfoSecurity24.pl
Fot. InfoSecurity24.pl

Stałe dodatki emerytalne, uregulowanie świadczeń, legitymacje służbowe oraz odznaczenia państwowe - to część rozwiązań projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, które przedstawił na czwartkowej konferencji resort spraw wewnętrznych i administracji. Jak zaznaczył minister Mariusz Kamiński, będą one dotyczyć wszystkich jednostek OSP. 

Jak podkreślał zaledwie parę dni temu w rozmowie z InfoSecurity24.pl komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, projekt dotyczący nowych rozwiązań ustawowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej jest już gotowy i "zawiera wiele kompleksowych i nowatorskich rozwiązań". Szef formacji nie zdradził jednak szczegółów, a podkreślił jedynie, że "OSP zasługuje na porządną ustawę" i takie właśnie rozwiązania zostaną zaproponowane. Co komendant miał na myśli przekonaliśmy się dzisiaj podczas zorganizowanej przez resort spraw wewnętrznych i administracji konferencji.

Jak zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami minister Mariusz Kamiński, "jest to pierwszy w historii projekt ustawy o OSP". Najważniejsze jej założenie, to wprowadzenie stałego miesięcznego dodatku emerytalnego dla ochotników, którzy brali udział w akcjach gaśniczych przez co najmniej 25 lat. "Chcemy ich uhonorować w ten sposób" - podkreślił. Nadzorujący prace nad ustawą sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik dodał, że wynosić on będzie 1/14 najniższego wynagrodzenia (będzie więc rósł wraz z jego podnoszeniem), więc ok. 200 złotych brutto. Zapowiedział również, że ze względu na fakt, że dokładna ewidencja dotycząca OSP prowadzona jest przez PSP od 2012 roku, to resort czeka "duży proces uzgadniania tych dodatków". Dlatego część starszych ochotników uzyska go na podstawie oświadczeń trzech świadków zweryfikowanych przez gminę i właściwą komendę powiatową PSP. 

Każdy druh i druhna, którzy przechodzą na emeryturę - druhna w wieku 60 lat, druh w wieku 65 lat - i którzy przesłużyli 25 lat w akcjach ratowniczych, otrzymają 1/14 najniższego wynagrodzenia jako miesięczny dodatek emerytalny.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA

To jednak nie koniec propozycji, które MSWiA przedstawiło ochotnikom. Zmiany zakładają bowiem również kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach ratowniczych, zwolnienia z zakładów pracy do udziału w akacjach, odszkodowania, ekwiwalenty. "Myślę, że można tutaj zaryzykować takie stwierdzenie, że ochotnicy, wolontariusze, strażacy OSP uzyskują takie same uprawnienia, jak strażacy PSP w tym zakresie" - ocenił Wąsik. 

Co więcej, w każdej komendzie wojewódzkiej PSP będzie jeden zastępca komendanta, który będzie miał na liście obowiązków nadzór, pomoc i załatwianie spraw OSP. Wszyscy ochotnicy otrzymają również legitymacje służbowe, na podstawie których będą mogli korzystać z systemu zniżek, np. w kolejach państwowych. 

Resort chce również przywrócić OSP możliwość zarabiania na swoją działalność, np. poprzez organizację imprez integrujących społeczność lokalną. Pojawi się możliwość ich przygotowywania bez obowiązku stosowania ustawy o imprezach masowych. 

Kolejna propozycja MSWiA dotyczy wprowadzenia dwustopniowych odznaczeń dedykowanych ochotnikom. Ma to być Odznaczenie Św. Floriana, nadawane przez szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz Krzyż Św. Floriana, nadawany przez prezydenta na wniosek ministra. Oba przyznawane będą za wybitne osiągnięcia, ratowanie życia i zdrowia obywateli. 

Biorący udział w konferencji szef polskich strażaków, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak poinformował, że od razu rozpoczynają się szerokie konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian ustawowych dla OSP. Komendant przeprowadzi dzisiaj odprawę ze wszystkimi komendantami PSP w tej sprawie. "Poproszę, aby od dzisiaj już zaczęli wspólne konsultacje, żeby dotarli do każdego ochotnika, który chce coś wnieść do tej ustawy, który dostrzega jakieś elementy, które wymagają tego, aby się w tej ustawie pojawiły" - zapowiedział. Sam minister Kamiński podkreślił również, że resort jest otwarty na uwagi środowiska i nie wyklucza uzupełniania projektu o "racjonalne" rozwiązania.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama