Reklama

Straż Pożarna

Wszystkie etaty generalskie w PSP obsadzone. Prezydent wręczy nominacje

Autor. Jakub Szymczuk/KPRP

Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że już niebawem wszystkie etaty generalskie w Państwowej Straży Pożarnej będą obsadzone oficerami pełniącymi służbę w stopniu nadbrygadiera lub generała brygadiera. Dojdzie do tego pierwszy raz w historii formacji. Nominacje na pierwszy stopień generalski prezydent Andrzej Duda wręczy czterem komendantom wojewódzkim.

Reklama

Czterech oficerów Państwowej Straży Pożarnej otrzyma z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominacje na stopień nadbrygadiera. Mowa o komendantach wojewódzkich z garnizonów: mazowieckiego, lubuskiego, opolskiego i podlaskiego. Wręczenie nominacji odbędzie się 4 maja 2023 r. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka.

Reklama

Co ciekawe, PSP kilka razy zbliżała się już do 100-proc. "ukompletowania" generałów, jednak do tej pory nie udało się tego osiągnąć. Tym razem jednak, nominacje generalskie, jakie wręczyć ma prezydent, sprawią że po raz pierwszy w historii formacji wszystkie etaty, na których taki awans można otrzymać, będą obsadzone oficerami pełniącymi służbę w stopniu nadbrygadiera lub generała brygadiera.

Kto dostanie awans?

Reklama

Starszy brygadier Jarosław Piotrowski, mazowiecki komendant wojewódzki PSP - służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1983 roku podejmując naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą ukończył w 1985 roku uzyskując tytuł technika pożarnictwa. W 1991 roku ukończył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie studia I stopnia w zakresie specjalności taktyczno-dowódczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 1994 roku studia II stopnia w zakresie specjalności profilaktycznej, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Dodatkowo w 2008 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Politechnice Częstochowskiej. Zajmował szereg stanowisk dowódczych, w tym m.in. kierownika sekcji, dowódcy JRG PSP w Częstochowie, zastępcy komendanta miejskiego PSP w Częstochowie, komendanta miejskiego PSP w Częstochowie, zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 16 listopada 2022 roku powołał go na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Starszy brygadier Sebastian Zdanowicz, podlaski komendant wojewódzki PSP - związany z ochroną przeciwpożarową od 1996 roku, kiedy rozpoczął naukę jako kadet w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którą ukończył w 1998 roku w stopniu młodszego aspiranta uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując kwalifikacje do zajmowania stanowisk oficerskich i awans na stopień młodszego kapitana.

Po promocji na pierwszy stopień aspirancki w 1998 roku został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej PSP w Białymstoku, gdzie mianowano go na stanowisko dowódcy zastępu. Następnie pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku na stanowiskach dowódczych różnego szczebla, począwszy od dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, specjalisty, zastępcy dowódcy JRG w JRG Nr 4, a ostatnio na stanowisku p.o. dowódcy JRG w JRG Nr 3. W sierpniu 2020 roku został powołany przez szefa MSWiA na stanowisko Podlaskiego Komendanta Wojewódzki PSP.

Starszy brygadier Patryk Maruszak, lubuski komendant wojewódzki PSP - służbę rozpoczął w 2000 r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej zajmował kolejne stanowiska w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Następnie służbę pełnił w Komendzie Głównej PSP w Warszawie, a od 2014 do 2016 na stanowisku naczelnika wydziału operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. W październiku 2016 r. powołano go na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim. Z dniem 28 października 2017 r. awansował na stanowisko Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.

Starszy brygadier Krzysztof Kędryk, opolski komendant wojewódzki PSP - służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1995 r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. W następnych latach pełnił służbę na kolejnych stanowiskach służbowych: dowódcy zastępu, starszego inspektora, młodszego specjalisty, specjalisty, starszego specjalisty, zastępcy dowódcy JRG, dowódcy JRG, a także zastępcy komendanta miejskiego PSP w Częstochowie. Na czele opolskiego garnizony stoi od początku 2018 roku.

Czytaj też

Zgodnie z przepisami, generałami w PSP - poza komendantem głównym, który awansować może na najwyższy w formacji stopień gen. brygadiera - mogą zostać wszyscy komendanci wojewódzcy, zastępcy komendanta głównego oraz rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Obecnie w służbie czynnej jest 20 strażackich generałów. Jeden z nich to komendant główny, który pełni służbę w najwyższym stopniu, czyli generała brygadiera. Stopień nadbrygadiera posiadają trzej jego zastępcy oraz 14 komendantów wojewódzkich (starszymi brygadierami są szefowie mazowieckiego, opolskiego, lubuskiego i podlaskiego garnizonu). Nadbrygadierem jest także Mariusz Feltynowski, rektor-komendant SGSP oraz Marek Kubiak, obecnie zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera (oraz generała brygadiera) nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze