Reklama

Straż Pożarna

Wozy za ponad 19 mln złotych dla PSP

Fot. KW PSP w Olsztynie
Fot. KW PSP w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadzoruje zakup 20 sztuk średnich samochodów P-gaz, czyli przeciwgazo-dymowych. Wozy rozdysponowane zostaną między 14 lokalizacji na terenie Polski.

Wybrane przez Olsztyn samochody trafią do komend wojewódzkich PSP w Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Olsztynie. Z samochodów korzystać będą oczywiście komendy miejskie i powiatowe PSP. Sprzęt ma zostać odebrany przez strażaków najpóźniej do 5 kwietnia 2021 roku. 

Do wydania straż pożarna ma ponad 19,5 mln złotych netto. Jak wspomniano, postępowanie nadzoruje Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, która działa na mocy porozumienia z KG PSP w sprawie realizacji projektu pn.: "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I". Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i środowisko 2014–2020. 

Oferty, które otrzymają strażacy, ocenione zostaną na podstawie zaproponowanej ceny oraz warunków gwarancji i serwisu podwozia samochodu, a także warunków gwaranacji i serwisu na zabudowę pożarniczą. Na propozycję olsztyńska komenda czeka do 24 sierpnia br. 

Całkowita wartość projektu "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I" to 328 249 969,20 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 277 162 499,65 PLN. Jego przedmiotem jest doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny (np. samochody ratownictwa technicznego, samochody specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażery do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych), a także realizacja zadań związanych z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne. 99,77 proc. całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu, a jego realizacja została zaplanowana na lata 2016-2023.

Pierwsze dostawy sprzętu, a dokładnie 63 szt. jednostek sprzętowych, w tym 34 samochody, rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. i miały wartość 10 254 115,20 PLN. W kolejnym roku dostarczono 161 szt. jednostek sprzętowych, w tym 133 samochody, o wartości 175 816 883,54 PLN. Natomiast w 2019 roku dostarczono 15 szt. jednostek sprzętowych, w tym 15 samochodów, za 16 256 622,20 PLN.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze