Reklama

Straż Pożarna

Sześciu nowych nadbrygadierów w Państwowej Straży Pożarnej

Fot. mł. kpt. Piotr Zwarycz
Fot. mł. kpt. Piotr Zwarycz

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i pięciu komendantów wojewódzkich PSP otrzymało nominacje na stopień nadbrygadiera. Nowi generałowie awanse odbiorą 4 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał stopnie generalskie pięciu oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Wśród nich znalazł się zastępca komendanta głównego PSP i pięciu komendantów wojewódzkich. Postanowieniem Prezydenta do stopnia nadbrygadiera (strażacki odpowiednik generała brygady) awansowani zostali:

  • st. bryg. Tadeusz JOPEK– Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Andrzej BABIEC– Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Jacek KLESZCZEWSKI– Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Bogdan ŁASICA– Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Jacek STAŚKIEWICZ- Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Jarosław WLAZŁOWSKI- Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Nominacje generalskie z okazji dnia strażaka, który przypada na 4 maja, to już tradycja. Do tej pory w PSP, w służbie czynnej, było 8 generałów: gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP; nadbryg. Marek Jasiński – Zastepca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Marek Kubiak – Dyrektor RCB; nadbryg. Paweł Kępka – Komendant-Rektor SGSP, nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Jarosław Wendt - Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Tomasz Komoszyński - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP oraz nadbryg. Adam Czajka - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP. Od dziś, zgodnie z postanowieniem Prezydenta, grupa ta powiększy się o kolejnych sześciu oficerów. 

Starszy brygadier Tadeusz Jopek jest Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Urodził się 2 sierpnia 1963 roku w Dęblinie. Służbę w ochronie przeciwpożarowej pełni od 1983 r. W 1988 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. W latach 1992 – 2001 pełnił służbę m.in. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach jako dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz jako komendant Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach i Pionkach. 1 czerwca 2016 roku został mianowany na stanowisko dyrektora w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w KG PSP. 19 maja 2017 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał go na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W grudniu 2018 roku i lutym 2019 był odpowiedzialny był m.in. za koordynację zabezpieczenia operacyjnego podczas konferencji COP24 oraz konferencji w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Starszy brygadier Andrzej Babiec jest Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Urodził się 19 lipca 1972 roku w Mielcu. W ochronie przeciwpożarowej służbę rozpoczął w 1992 roku jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. SGSP ukończy w 1996 roku. Jest też absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1998 r.) W latach 1999-2016 pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu m.in. na stanowisku komendanta miejskiego. W 2008 roku został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu. Należał do głównych koordynatorów służb ratowniczych podczas akcji powodziowych w powiecie tarnobrzeskim w 2010 i 2014 roku. Od 6 kwietnia 2016 roku, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zajął stanowisko Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Starszy brygadier Jacek Kleszczewski, jest Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Urodził się 31 lipca 1976 roku w Grajewie, a służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1997 roku. W 2006 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, a wcześniej w 2003 roku Politechnikę Częstochowską. W latach 2000-2016 pełnił służbę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, m.in. jako komendant szkoły. 17 grudnia 2016 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został powołany na stanowisko Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas swojej służby brał czynny udział m.in. w akcji po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami.

Starszy brygadier Bogdan Łasica jest Mazowieckim Komendantem Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Urodził się 24 sierpnia 1964 roku w Łowiczu. W ochronie przeciwpożarowej służbę pełni od 1984 roku. W 1989 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Od początku związany jest z warszawskimi strukturami PSP, m.in. na stanowisku zastępcy komendanta i komendanta miejskiego. W latach 2016-2017 był zastępcą komendanta wojewódzkiego. 1 września 2017 roku został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas służby dowodził jednostkami PSP zaangażowanymi w akcje ratownicze oraz zabezpieczanie imprez na terenie województwa mazowieckiego w tym m.in. w 2017 roku podczas Forum Państw Trójmorza i wizyty Prezydenta USA czy Konferencji „bliskowschodniej w lutym 2019 r, gdzie pełnił funkcję Dowódcy Operacji Wojewódzkiej Zabezpieczenia.

Starszy brygadier Jacek Staśkiewicz jest Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Urodził się 30 kwietnia 1969 roku w Lipnie. W ochronie przeciwpożarowej od 1987 roku. W 1992 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Od kwietnia 1999 r. pełnił służeb na stanowisku komendanta powiatowego w Policach, a od sierpnia 2002 r. komendanta miejskiego w Szczecinie. 16 stycznia 2016 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał go na stanowisko Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy z podległego mu garnizonu w 2018 roku brali udział w zwalczaniu pożarów w Szwecji.

Starszy brygadier Jarosław Wlazłowski jest Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Urodził się 14 kwietnia 1970 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W 1998 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę w ochronie przeciwpożarowej pełni od 1990 roku. Od początku związany z łódzkimi strukturami PSP, m.in. jako dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. 5 marca 2016 roku został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

DM/RAL

Reklama

Komentarze

    Reklama