Reklama

Straż Pożarna

Strażaków OSP czekają zmiany. Posłowie poparli przepisy przygotowane przez MSWiA

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Regulacja wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków, którzy przez co najmniej 25 lat - w przypadku mężczyzn i 20 lat - w przypadku kobiet brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Teraz przepisy trafią do Senatu. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek opozycji. Jedna z nich umożliwia ministrowi SWiA zawarcie umowy, które będą skutkowały dodatkowymi świadczeniami dla strażaków-ratowników OSP. Chodzi w szczególności o zniżki dla strażaków-ratowników OSP na przejazdy środkami transportu publicznego oraz udział w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Kolejna poprawka zakłada przyznanie - w uzasadnionych przypadkach - dodatkowego świadczenia. Będzie je przyznawał minister SWiA.

Poparcie zyskała także poprawka dotycząca legitymacji, która służyłaby do identyfikacji i korzystania z dodatkowych świadczeń. Otrzymywaliby ją zarówno strażacy-ratownicy OSP, oraz osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia.

Posłowie odrzucili większość, zarówno poprawek, jak i wniosków mniejszości zgłoszonych przez opozycję. Wśród nich znalazła się poprawka dotycząca obniżenia wieku, od którego strażacy ochotnicy otrzymywaliby świadczenie, a także poprawka podwyższająca świadczenie do 300 zł.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych zakłada m.in. wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Przepisy zakładają również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Zgodnie z dokumentem zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Teraz ustawa trafi do Senatu. Otwartą kwestią pozostaje stanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który do przygotowanych przez MSWiA rozwiązań od początku odnosił się z dystansem, nie szczędząc krytyki niektórym z propozycji. Jednak nawet jeśli Senat wprowadzi do przepisów fundamentalne z punktu widzenia poprawki, z którymi nie będzie zgadzać się MSWiA, w Sejmie zapewne znajdzie się odpowiednia większość by je odrzucić i rządową propozycję obronić w założonym wcześniej kształcie.

Tak czy inaczej jedno jest pewne, Ochotnicza Straż Pożarna już niebawem, po zakończeniu prac w Senacie, podpisie prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw, pierwszy raz w historii otrzyma dedykowaną sobie ustawę. 

PAP/DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze (1)

  1. Andrzej

    Skąd taka różnica 25 i 20 lat? Jakieś nie równe traktowanie.

Reklama

Najnowsze