Reklama

Straż Pożarna

Strażackie wozy pod warszawskim stadionem [FOTO]

Ciężki samochód ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych (z rotatorem)
Ciężki samochód ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych (z rotatorem)
Autor. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Państwowa Straż Pożarna chwaliła się w środę 13 września, pod PGE Narodowym, zakupami sfinansowanymi głównie z funduszy europejskich.

Reklama

Pod warszawskim stadionem PGE Narodowy straż pożarna pokazała sprzęt zakupiony w ramach dwóch projektów - "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I" oraz "Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV". Na miejscu zobaczyć można było: mobilne laboratorium dla grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego (chemia, radiacja, biologia), samochód do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNE, podnośnik hydrauliczny o wysokości ratowniczej min. 68 m, ciężki samochód ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego, pojazd wielofunkcyjny typu UTV oraz zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego.

Reklama
Reklama

Projekt "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I" realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce. Jego wartość to 328 249 969,20 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 277 162 499,65 PLN, a wkład budżetu państwa to 51 087 469,55 PLN. Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy i specjalistyczny sprzęt techniczny np. samochody ratownictwa technicznego, samochody specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażery do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych.

Średni samochód specjalny z drabiną mechaniczną
Średni samochód specjalny z drabiną mechaniczną
Autor. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Drugi z projektów, "Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV" realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Jego wartość to 323 119 809, 87 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 274 624 213,38 PLN, a wkład z budżetu państwa to 48 495 596,49 PLN. Przedmiotem projektu są zakupy sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego, w tym pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem (ratownictwo), np. samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, samochody specjalne i specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, samochody i sprzęt do organizacji i wsparcia działań na drogach rozlokowane w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie całego kraju stanowiących zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama