Reklama

Straż Pożarna

Straż Pożarna inwestuje w świętokrzyskim. Infrastruktura i podwyżki

Fot. KW Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Fot. KW Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Ponad 22 mln zł w ramach tzw. ustawy modernizacyjnej otrzyma do 2020 roku Państwowa Straż Pożarna w regionie świętokrzyskim na rozbudowę infrastruktury i podwyżki dla pracowników. Kolejne 17 milionów z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczone zostanie w ciągu najbliższych czterech lat na zakup sprzętu ratowniczego.

W ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-20" świętokrzyska straż pożarna otrzyma do końca 2020 roku ponad 22 mln zł. Jak poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej w Kielcach z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat, pieniądze te przeznaczone zostaną na rozbudowę i modernizację infrastruktury, podwyżki płac, modernizację sprzętu teleinformatycznego i środki ochrony indywidualnej.

W 2020 roku zakończy się rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kielcach. Koszt inwestycji wyniesie 16,5 mln zł, z czego ponad 12 mln pochodzić będzie z budżetu państwa. Ponad 1,5 mln zł przekazanych zostało w ramach tzw. ustawy modernizacyjnej na rozbudowę JRG nr 4 w Chmielniku, która zostanie zakończona już w tym roku. Łączna wartość prac wyniesie blisko 5 mln zł.

Blisko 8 mln zł przeznaczonych zostanie na podwyżki płac. "Pierwsza transza podwyżek dla strażaków i pracowników cywilnych zatrudnionych w PSP została wypłacona w ubiegłym roku, termin realizacji drugiej przewidziano na 2019 rok" – poinformował Sabat.

Do końca 2021 roku świętokrzyscy strażacy wzbogacą się także o nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości blisko 17 mln zł. Pieniądze przekazane zostaną PSP w regionie świętokrzyskim w ramach ustawy modernizacyjnej i ze środków unijnych. "Otrzymamy m.in. samochód z drabiną mechaniczną za ponad 2,5 mln zł, średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który w tym roku zostanie zakupiony za 900 tys. zł. Kupimy także dwa samochody kategorii terenowej łącznie za 2,3 mln zł. Jest to sprzęt relatywnie drogi, dlatego że są to pojazdy przeznaczone do poruszania się w trudnym, często niedostępnym terenie" – podkreślił komendant.

Świętokrzyska straż pożarna otrzyma także samochód ratownictwa technicznego, wykorzystywany głównie podczas zdarzeń drogowych oraz pięć pojazdów ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego. "Samochody te będą wyposażone w sprzęt, który będzie wykorzystywany nie tylko przy usuwaniu skutków zdarzeń drogowych, ale również w przypadku wypadków kolejowych. Zakupimy również dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego oraz ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wody o pojemności minimum 7 tys. litrów. Będzie on wykorzystywany przy dużych, wielkopowierzchniowych pożarach" – dodał Sabat.

Łącznie do końca 2021 roku PSP w woj. świętokrzyskim otrzyma ponad 39 mln zł na rozbudowę infrastruktury, sprzęt ratowniczy i podwyżki płac dla strażaków i pracowników cywilnych.

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze