Reklama

Straż Pożarna

PSP o konsultacjach projektu ustawy o OSP: kontrowersje budzą m.in. mundury i dodatki emerytalne

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Największe kontrowersje wśród strażaków ochotników budzą przepisy dotyczące umundurowania, a także kwestie wysokości i okresu, po jakim wypłacany byłby dodatek emerytalny, czy wprowadzenie w OSP jednostek ratowniczo-gaśniczych - powiedział rzecznik prasowy PSP mł. bryg. Krzysztof Batorski.

W kwietniu resort spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Najważniejszym założeniem projektu jest wprowadzenie stałego dodatku emerytalnego dla tych druhów i druhen, którzy przez 25 lat brali udział bezpośrednio w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Według Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP niektóre zapisy projektowanej regulacji budzą poważne wątpliwości.

Projekt jest właśnie konsultowany z ochotniczymi strażami pożarnymi. W spotkaniach biorą m.in. udział komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. We wtorek w tej sprawie odbyła się także ponadgodzinna sesja Q&A z szefem PSP.

"To była pierwsza sesja Q&A w sprawie tego projektu, ale komendant bierze także osobisty udział w konsultacjach wyjazdowych w różnych województwach. Na przykład w czwartek konsultacje odbędą się przy okazji obchodów Dnia Strażaka w Rzeszowie" - powiedział rzecznik PSP mł. bryg. Krzysztof Batorski.

Batorski zaznaczył, że strażacy pytają m.in. o pojawiające się informacje o zmianach w nazewnictwie i umundurowaniu. "Komendant wielokrotnie te plotki dementował. Chodzi tylko o ujednolicenie mundurów bojowych, natomiast mundury galowe pozostaną bez zmian - każda OSP może sobie organizować je według własnego wzoru czy pomysłu" - powiedział Batorski.

Dodał, że kontrowersje budzi również zmiana nazewnictwa ze strażaka na ratownika, ale jak zapewnia PSP do ustawy zostanie wpisane określenie "strażak-ratownik".

"Strażacy pytają też o funkcjonujące w ochotniczych strażach pożarnych jednostki operacyjno-techniczne. W ustawie - aby podnieść rangę ochotników - chcemy wprowadzić jednostki ratowniczo-gaśnicze na wzór naszych jednostek" - powiedział.

Ochotnicy biorący udział w konsultacjach chcieliby również, aby dodatki emerytalne były przyznawane po 10 latach służby, a nie tak jak zapisano w projekcie - po 25 latach.

"Trzeba jednak zauważyć, że aby uzyskać dodatek trzeba mieć co najmniej jeden wyjazd rocznie, więc tak naprawdę dodatki otrzymają również osoby, które wyjechały do akcji 25 razy" - zaznaczył Batorski.

Rzecznik PSP zaznaczył, że wszelkie sugestie i pomysły ochotników są zbierane podczas konsultacji, ale można je zgłaszać również mailowo, a także do komend powiatowych i miejskich PSP.

W zamieszczonym na stronie KG PSP na portalu gov.pl projekcie zapisano m.in., że ochotnicza straż pożarna funkcjonuje jako stowarzyszenie regulowane ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz że ochotnicze straże pożarne, w których utworzono jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP (JRG OSP) są jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z projektem, minister spraw wewnętrznych corocznie określać ma w rozporządzeniu wysokość środków finansowych i ich podział na zapewnienie wyłącznie zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP oraz wykonywania zadań na rzecz ochrony ludności, a środki te przekazywane są na podstawie wniosków złożonych przez OSP do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto projekt zakłada m.in., że ratownikowi OSP, który przez co najmniej 25 lat był czynnym członkiem JRG OSP przysługiwać ma świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę; świadczenie to ma być wypłacane po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia oraz kobietę 60 roku życia.

Reklama
Reklama

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze