Reklama

Straż Pożarna

"Przypadkowa" poprawka, czyli samorządy podzielą dodatkowe 82 mln złotych dla OSP

Fot. Flickr MSWiA
Fot. Flickr MSWiA

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która zakłada, że w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne zostaną dodatkowo wsparte kwotą 82 mln złotych. Pieniądze te będą mogły wykorzystać m.in. na organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych. Ku zaskoczeniu zarówno opozycji jak i przedstawicieli partii rządzącej, podczas głosowania posłowie przyjęli poprawkę zaproponowaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe, zgodnie z którą to nie MSWiA, a „podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP”, czyli m.in. gminy, będą odpowiedzialne za podział dodatkowych środków dla strażaków ochotników. 

Za uchwaleniem ustawy głosowało 422 posłów, nikt nie głosował przeciwko, trzech posłów wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm przyjął jedną poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-KP. Zmienia ona zasady rozdziału środków. Pierwotnie ich rozdziału dokonywał minister spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. Poprawka zakłada, że ich rozdziałem zajmą się "podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP", czyli m.in. gminy.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli na przekazanie pieniędzy ochotniczym strażom pożarnym. Aby je dostać, jednostka OSP będzie musiała złożyć wniosek o dodatkowe fundusze. Będą one mogły być wykorzystane na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, popularyzację sportu i kultury fizycznej związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

"Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania" - podkreślało MSWiA.

Do noweli obok zadań związanych z gaszeniem pożarów, organizacji przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, czy przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisano również upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jako jedno z zadań wpisano również propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

MSWiA podkreśliło, że te zadania - choć wykonywane przez ochotnicze straże pożarne od lat - obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP.

Jak zaznaczono, wydatki na realizację nowych zadań będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz pieniędzy przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. "W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł" - wskazał resort.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Można się więc spodziewać, że jeśli poprawka dotycząca tego kto odpowiada za podział środków przyjęta została przypadkowo, senatorowie "naprawią" pomyłkę i gotowy przepis na biurko prezydenta trafi już w takim kształcie jaki zakładali rządzący.

PAP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze