Reklama

Straż Pożarna

82 mln złotych więcej "na koncie" Ochotniczej Straży Pożarnej

Fot. OSP Miłomłyn/Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Fot. OSP Miłomłyn/Wikimedia Commons, CC BY 4.0

82 mln zł z budżetu trafi do OSP. Fundusze te będą mogły być przeznaczone m.in. na działania edukacyjno-prewencyjne, oświatowo-kulturalne oraz służące propagowaniu sportu i kultury fizycznej,które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową - poinformowała za pośrednictwem oficjalnego konta na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

Jak podkreśliła szefowa resortu MSWiA w drugim poście, "Ochotnicze Straże Pożarne walczą nie tylko z pożarami, ale wykonują też inne działania związane z bezpieczeństwem Polaków", a "rząd doceniając ich dotychczasową działalność zdecydował, że zadania przez nie realizowane uzyskają rangę ustawową".

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania.

fragment komunikatu MSWiA

Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, wpisano następujące zadania realizowane przez OSP: 

 1. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
 2. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 3.  upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 4. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

"Wymienione zadania są wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat, ale obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP" - podkreśla resort.

Wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dzień po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jeszcze dzisiaj rano szef KPRM Michał Dworczyk informował, że władzę chcą, żeby już w tym roku uruchomiony został program dofinansowania jednej jednostki OSP kwotą do 5 tys. zł na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym czy społecznym. Projektem w tej sprawie miał zająć się dzisiaj rząd. Dworczyk powiedział w TVP Info, że w poniedziałek Komitet Stały Rady Ministrów zajął się projektem ws. wspierania ochotniczych straży pożarnych.

Szef KPRM podkreślił, że do tej pory OSP nie mogły liczyć na inne formy dofinansowania, poza takich takimi "twardymi" zadania jak zakup sprzętu czy budowa remizy. "A my chcemy też, żeby już w tym roku uruchomiony został program, dzięki którym OSP będzie można dofinansowywać kwotą do 5 tys. zł na jedno OSP na różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społeczny, na promocję służby w OSP" - powiedział szef KRPM. Zaznaczył, że to są niezwykle ważne inicjatywy, które jednoczą wspólnoty lokalne.

W ochotniczych strażach pożarnych pełnią służbę zarówno zwolennicy prawicy, lewicy, osoby niezaangażowanie politycznie. To jest niezwykła forma aktywności społecznej, obywatelskiej, którą trzeba wspierać.

Michał Dworczyk, szef KPRM

Ochotnicze finansowanie 

Jak informował w odpowiedzi na interpelację sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, jednostki OSP są wspierane przez budżet państwa, m.in. ze środków finansowych przeznaczonych dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), przekazywanych przez Komendanta Głównego PSP w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” (dotacje ksrg), a także środków dla pozostałych jednostek OSP, w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. "Tryb i zasady udzielania oraz zakres przedmiotowy dotacji celowych przekazywanych w ramach drugiego z ww. zadań jest corocznie zatwierdzany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji" - pisał wiceszef MSWiA.

W latach 2016-2018 dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego (samochodów ratowniczo-gaśniczych) przekazano środki finansowe w wysokości:

 • w 2016 roku dla jednostek OSP należących do ksrg - 20,365 mln zł, a dla pozostałych jednostek OSP - 11,274 mln zł, łącznie zakupiono 171 szt. ww. samochodów;
 • w 2017 roku dla jednostek OSP należących do ksrg - 47,530 mln zł, a dla pozostałych jednostek OSP - 16,080 mln zł, łącznie zakupiono 279 szt. ww. samochodów;
 • w 2018 roku dla jednostek OSP należących do ksrg - 41,975 mln zł, a dla pozostałych jednostek OSP -14,294 mln zł, łącznie zakupiono 375 szt. ww. samochodów.

W 2019 roku na zakup sprzętu transportowego dla OSP należących do ksrg zaplanowano dotacje w wysokości 50,200 mln zł, a dla pozostałych jednostek OSP - w wysokości 17,000 mln zł. Dla jednostek OSP z województwa dolnośląskiego należących do ksrg zaplanowano kwotę w wysokości 4,025 mln zł, a dla pozostałych OSP - w wysokości 1,320 mln zł.

"Po uwzględnieniu innych niż wskazane źródła finansowania, a także środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP, w 2019 roku na zakup samochodów dla OSP jest planowana kwota w wysokości 204 283 750 zł, w tym dla jednostek OSP z województwa dolnośląskiego - 16 137 000 zł" - podał Zieliński.

Przypomnijmy również, że szefowa MSWiA, Elżbieta Witek poinformowała w ostatni weekend, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu posłowie będą pracować na ustawą, przygotowaną przez MSWiA, która włączy Ochotnicze Straże Pożarne w cały system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

Poinformowała również, że jej resort przygotował ustawę, która pozwoli przekazać OSP znaczne pieniądze. Dodała, że najprawdopodobniej ustawa ta wejdzie w życie jeszcze w tej kadencji. "Będziemy ją procedować już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ale chcemy stworzyć ustawę, która włączy OSP w cały system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Chcemy, żeby te służby były naprawdę docenione" – powiedziała.

PAP/MR

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Najnowsze