Reklama

Straż Pożarna

Promesy na samochody dla OSP rozdane. Finał akcji "Bitwa o wozy"

Fot. Twitter MSWiA
Fot. Twitter MSWiA

Profrekwencyjna akcja resortu spraw wewnętrznych i administracji „Bitwa o wozy” została dziś oficjalnie zakończona. Przedstawiciele gmin do 20 tys. mieszkańców z 49 byłych województw odebrali dziś promesy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP na kwotę 800 tys. złotych. Zwycięzcą akcji została gmina Klwów z powiatu przysuskiego leżącego w byłym województwie radomskim, gdzie frekwencja w drugiej turze wyborów wyniosła 94,61 proc.

"Nie ma drugiego państw w Europie, gdzie byłby tak dobrze zorganizowany ruch społeczny, jakim są Ochotnicze Straże Pożarne" - mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas finału drugiej edycji akcji "Bitwa o wozy". Wąsik gratulował też zwycięzcom ich "obywatelskich społeczności, które są aktywne, które reagują na wezwanie, potrafią stanąć jak jeden mąż i pójść do wyborów, żeby pokazać, że ich głos ma sens".

(...) cieszę się, że na święcie demokracji zyskują Ochotnicze Straże Pożarne, sól tej ziemi, sól Polski gminnej, sól Polski powiatowej.

Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA

"To są bohaterowie naszych czasów, ludzie, którzy pracując zawodowo, znajdują czas na to, żeby działać w Ochotniczych Strażach Pożarnych, żeby nieść pomoc drugim, swoim sąsiadom, swoim przyjaciołom, swoim współmieszkańcom" - wyliczał. Jak podkreślał, OSP to fenomen w skali Europy. 

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji, na codzień nadzorujący m.in. straż pożarną, zapowiedział też, że kierownictwo MSWiA będzie wspierało OSP i małe miejscowości tak, aby poczucie bezpieczeństwa w małych gminach do 20 tys. mieszkańców, rosło. "Właśnie temu miała służyć akcja <<Bitwy o Wozy>>, a także inne działania kierownictwa resortu" - podkreślił. 

"Bitwa o wozy" była inicjatywą profrekwencyjną MSWiA, w ramach, której gminy do 20 tys. mieszkańców, w których została odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, mogły otrzymać wóz strażacki. Do wygrania było 49 pojazdów - po jednym dla zwycięskiej gminy reprezentującej każde województwo z dawnego podziału administracyjnego kraju, z wyłączeniem zwycięskich gmin z pierwszej tury akcji.

W drugiej turze "Bitwy o wozy" najwyższą frekwencję – 94,61 proc. – odnotowano w gminie Klwów (powiat przysuski, byłe woj. radomskie). Drugie miejsce z frekwencją 89,9 proc. zajęła gmina Szulborze Wielkie (powiat ostrowski, byłe woj. łomżyńskie), a trzecie z frekwencją 86,86 proc. gmina Słupia (powiat skierniewicki, byłe woj. skierniewickie). W żadnej z 49 zwycięskich gmin frekwencja nie była niższa niż 68 proc. 

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama