Reklama

Straż Pożarna

Pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla OSP wręczone

Autor. Twitter/MSWiA

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik wręczył w piątek pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków ochotników. Otrzymali je druhowie OSP z powiatów: mławskiego, sierpeckiego i przasnyskiego - poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji.

Reklama

Decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla 11 druhów OSP wręczono w remizie OSP Kołoząb w powiecie płońskim (woj. mazowieckie). W spotkaniu wziął udział m.in. wiceszef MSWiA Maciej Wąsik i komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Reklama

Wręczenie decyzji związane jest z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie 1 stycznia tego roku. Regulacja wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych.

Dodatek będzie wypłacany w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Reklama

Świadczenie zgodnie z nowymi przepisami przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. "Osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy" - poinformowała w ubiegłym tygodniu Państwowa Straż Pożarna. Dodano też, że świadczenie będzie wypłacane miesięcznie, do 15. dnia miesiąca.

Ustawę o ochotniczych strażach pożarnych prezydent Andrzej Duda podpisał pod koniec grudnia 2021 roku. Oprócz świadczenia ratowniczego, wprowadza też legitymacje strażaka ochotnika, wzmocnioną ochronę prawną druhów ochotników, uregulowanie kwestii odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych oraz możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy. Zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze