Reklama

Straż Pożarna

Nowe strażackie mundury już w przyszłym roku?

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. straz.gov.pl/bryg. Sławomir Brandt, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. straz.gov.pl/bryg. Sławomir Brandt, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

W Państwowej Straży Pożarnej od kilku miesięcy pracuje specjalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie zmian w strażackim umundurowaniu. Formacja szacuje, że wymiana mundurów rozpocznie się na początku przyszłego roku i będzie finansowania „w ramach środków finansowych ujętych w budżetach jednostek organizacyjnych PSP, przeznaczonych na umundurowanie”. Jak mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk, „wymiana umundurowania służbowego i koszarowego w Państwowej Straży Pożarnej ma na celu przede wszystkim poprawę komfortu służby strażaków oraz wytrzymałości i funkcjonalności umundurowania”. Jak dodaje, „znaczenie ma również wygląd mundurów i ujednolicenie umundurowania, poprzez wyeliminowanie niektórych jego elementów”.

"Komendant Główny PSP Decyzją Nr 49 z dnia 26 maja 2020 r. powołał zespół, którego zadaniem jest opracowanie zmian w wymaganiach funkcjonalno-użytkowych i normach należności przedmiotów umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej" - podała Komenda Główna Straży Pożarnej. Zespół zajmie się opracowaniem zmian w umundurowaniu strażaków PSP, a w szczególności wprowadzeniem nowego wzoru umundurowania służbowego, do którego ma dojść z początkiem 2021 roku. Pracami zespołu kieruje zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk, który w rozmowie z InfoSecurity24.pl podkreślił, że prace skupiają się na "wypracowaniu kart technicznych przedmiotów nowego umundurowania służbowego, przy jednoczesnym opracowywaniu treści nowego rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej". Pytany o to skąd pochodzić będą środki na wymianę umundurowania stwierdził, że "niezależnie od ustanowienia nowego programu modernizacji, niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia określającego wzory nowego umundurowania, rozpocznie się proces wyposażania strażaków w nowe przedmioty umundurowania". Jak dodał,  "odbędzie się to w ramach środków finansowych ujętych w budżetach jednostek organizacyjnych PSP, przeznaczonych na umundurowanie". 

Szacujemy, że zmiany mogą być wprowadzone z początkiem 2021 roku.

st. bryg. Krzysztof Hejduk, zastępca komendanta głównego PSP

O tym, że zmiany w umundurowaniu wprowadzone zostaną w najbliższym możliwym terminie mówił już w maju w rozmowie z InfoSecurity24.pl nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Jak podkreślał w planach jest zmiana wzoru ubrania koszarowego oraz wprowadzenie dodatkowej bielizny termoaktywnej, krótkich spodenek, koszulki polo i funkcjonalnej czapki zimowej. 

Wymiana trwa

Warto przypomnieć, że w PSP w ostanim czasie zmienił się także wzór umundurowania specjalnego, a jego wymiana ciągle trwa. Nowe ubrania w kolorze musztardowym są sukcesywnie wymieniane od 2018 roku i - jak podkreśla PSP - mają wyższe parametry ochronne od poprzednich.

Jak mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl zastępca komendanta głównego PSP, "statystki za 2018 i 2019 r. pokazują, że jednostki organizacyjne PSP kupują więcej kompletów ubrań specjalnych niż planowane jest na dany rok w Programie modernizacji". 

Oprócz zakupów w ramach ustawy modernizacyjnej jednostki organizacyjne PSP równolegle realizują zakupy ubrań specjalnych ze środków pozyskanych we własnym zakresie. Przykładowo w 2019 r. w ramach zakupów  z innych źródeł niż ustawa modernizacyjna zakupiono dodatkowo 2023 kpl. ubrań specjalnych nowego wzoru.

st. bryg. Krzysztof Hejduk, zastępca komendanta głównego PSP

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 18 maja 2018 r., które zmieniło rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, dopuszczone jest noszenie przez funkcjonariuszy przedmiotów ubrania specjalnego według starego wzoru, zakupionych lub wydanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia aż do wyczerpania zapasów magazynowych lub ich zużycia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r. 

Nowe ubrania specjalne, które strażacy wykorzystują podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, były opracowywane w latach 2007-2015, na co wydano ok. 10 mln zł. Prace prowadziło konsorcjum, w którego skład wchodziła m.in. Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Badania zakończyły się w 2016 roku, zaś pierwsze mundury specjalne trafiły do straży w roku 2018. Ubrania ochronne w kolorze musztardowym zastąpią poprzednią wersję w kolorze czarnym, których PSP używa od roku 1995.

DM/MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze