Reklama

Straż Pożarna

Trzeci statek pożarniczy dla portów Szczecin - Świnoujście

Fot. Maksymilian Dura/Defence24.pl
Fot. Maksymilian Dura/Defence24.pl

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 1,8 miliona złotych na budowę statku pożarniczego. Ta trzecia już tego rodzaju jednostka pływająca na terenie portów Szczecin i Świnoujście ma powstać do 2021 roku i kosztować w sumie około 36,6 miliona złotych.

Pieniądze na dofinansowanie budowy statku pożarniczego zostały zagwarantowane w umowie podpisanej 23 lipca 2020 r. przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych z Gminą Miastem Szczecin i z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Umowa ta gwarantuje środki pomocowe w wysokości 167 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację polskich projektów o łącznej wartości ponad 384 mln zł.

Dziś podpisujemy umowy o dofinansowanie dla trzech projektów morskich, które mają jeden cel - poprawić konkurencyjności polskich portów na bałtyckim i europejskim rynku. Pomogą w tym fundusze unijne, które wspierają rozwój polskich portów. Łącznie z dzisiejszymi umowami, już 20 morskich inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 3.8 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Główne dofinansowanie, w kwocie 100 mln zł, ma otrzymać projekt dotyczący zmodernizowanego układu drogowego w porcie w Szczecinie, pozwalającego na sprawną obsługę przeładunków. Ma to wpłynąć na poprawę konkurencyjności portu w sieci transportowej TEN-T i w korytarzu Bałtyk-Adriatyk.

Te umowy są następnymi dowodami na dynamiczny rozwój polskich portów. Dzięki nim zapewnimy większe bezpieczeństwo polskich terminali i zwiększymy ich potencjał przeładunkowy, co odzwierciedla się w corocznych rekordach oraz wpływach podatkowych do budżetu państwa. Warto dodać, że porty morskie stanowiły bardzo ważny ośrodek przepływu towarów podczas lockdownu. Wartość obecnie trwających inwestycji w gospodarce morskiej sięga prawie 10 miliardów złotych. Natomiast do 2030 roku planujemy następne projekty, których wartość sięgnie kolejnych 15 miliardów złotych.

Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Jednym z dofinansowywanych przez Unię Europejska projektów jest również "Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna". Ma on w sumie kosztować 36,6 mln zł z czego z unijnych środków przekazane będzie 1,8 mln zł. Nowy statek pożarniczy ma wejść w skład Portowej Straży Pożarnej, gdzie dołączy do dwóch innych jednostek tego rodzaju: stacjonującego w Szczecinie statku "Strażak-24" i stacjonującego w Świnoujściu statku "Strażak-26".

Zadaniem nowej jednostki pływającej ma być nie tylko prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz zabezpieczanie akwenu portowego przed pożarem, ale również zapewnienie asysty dla "niebezpiecznych" statków znajdujących się w granicach portu Szczecin i Świnoujście – w tym przede wszystkim gazowców.

Założenie jest bardzo ambitne, ponieważ projekt ma zostać zrealizowany do 2021 roku. Jak się jednak okazuje w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście rozstrzygnięto już przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, a więc następnym etapem będzie już ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie, albo zakup odpowiedniego statku pożarniczego. Nadal bowiem nie ma obowiązku by zlecenie tego rodzaju było obligatoryjnie kierowane do polskich stoczni.

Z Programu Infrastruktura i Środowisko w tej perspektywie województwo zachodniopomorskie otrzymało prawie 6,2 mld złotych na projekty transportowe

Sylwia Cieślak – Wilk - p.o. zastępca dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 

Reklama

Komentarze

    Reklama