Reklama

Straż Pożarna

MSWiA ogłasza "Bitwę o wozy"

Fot. MSWiA/Twitter
Fot. MSWiA/Twitter

W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki - poinformowało kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas sobotniej konferencji. Jak podkreślił wiceminister Paweł Szefernaker, „w zeszłym roku miały miejsce akcje profrekwencyjne, my bierzemy dobry przykład od samorządów i tego typu akcję dzisiaj zapowiadamy”.

16 nowoczesnych wozów strażackich ma trafić do gmin z największą frekwencją podczas wyborów prezydenckich, które odbędą się już 28 czerwca. Jak podkreśla Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą". Na zakup jednego takiego pojazdu przeznacza się ok. 800 tys. złotych. 

Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Wiceminister Paweł Szefernaker, jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, apelował do wójtów, burmistrzów, radnych ze wszystkich opcji politycznych, by "razem za tydzień walczyli o jak najwyższą frekwencję wyborczą".

Silne OSP

W Polsce jest 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 4,5 tys. OSP jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to profesjonalny system, do którego należą straże wyspecjalizowane i dobrze przygotowane do akcji gaśniczych - przypomniał wiceminister Maciej Wąsik podczas konferencji. Jak dodał, "Ochotnicze Straże Pożarne to ewenement w skali światowej, nigdzie na świecie nie ma takiego wolontariackiego systemu ochrony bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i wzajemnej pomocy".

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej zaznaczył, że w 2019 roku OSP pierwsze na miejscu akcji były ponad 200 tys. razy, a w tym roku już ponad 100 tys. razy.

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpiera straże pożarne, również Ochotnicze Straże Pożarne, w sposób znaczący i dynamiczny. W tym roku dofinansowano zakup rekordowej liczby 517 samochodów, które przekazano strażom pożarnym" - powiedział Wąsik podczas konferencji. Jak jeszcze w maju informował resort, nowe wozy strażackie trafią do 515 jednostek OSP w całej Polsce. Najwięcej otrzymają ich województwa: mazowieckie (68 wozów), wielkopolskie (59 wozów) oraz małopolskie (51 wozów). Wiceminister podkreślił podczas konferencji, że warunkiem przekazania samochodów strażom pożarnym, było to, by samorząd włożył wkład własny w postaci 200 tys. zł. Większość samorządów, które znalazły wkład własny otrzymały samochody ciężkie, średnie oraz lekkie.

Wiceminister zaznaczył jednak, że są samorządy, które nie mają wkładu własnego - są to zazwyczaj gminy wiejskie poniżej 20 tys. mieszkańców. "Dlatego chcielibyśmy zaproponować dla tych gmin pewną ofertę, także dla strażaków ochotników, którzy są też liderami lokalnych opinii, są niezwykle szanowani w społeczności lokalnej" - zaznaczył, mówiąc o "Bitwie o wozy".

Wartość jednego samochodu to ok. 760 tys. zł. Łączna dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do całości zakupów to blisko 18 mln zł, a 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które wynoszą w sumie blisko 53 mln zł. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń. Zakupione wozy strażackie trafią zarówno do jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i poza nim.

Reklama

Komentarze

    Reklama