Reklama

Straż Pożarna

Lewica rozpoczyna konsultacje projektu ustawy o OSP

Fot. Śląski Urząd Wojewódzki
Fot. Śląski Urząd Wojewódzki

O rozpoczęciu przez Lewicę konsultacji projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej poinformował poseł tego ugrupowania i szef sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański. Posłowie listownie proszą jednostki OSP o zgłaszanie uwag do proponowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji regulacji.

Szczepański ocenił na wtorkowej konferencji prasowej, że proponowane rozwiązania doprowadzą do zantagonizowania środowiska strażaków-ochotników. "Z jednej strony będą ochotnicze straże pożarne, które będą jednostkami ratownictwa gaśniczego i będą otrzymywały finansowanie" - powiedział. Z drugiej - dodał - będą jednostki OSP świadczące "usługi humanitarne", które nie będą tak finansowane.

Poinformował, że Lewica zdecydowała o rozpoczęciu konsultacji tego projektu. "Nasi posłowie w ostatnich dniach wysyłają listy do wszystkich ochotniczych straży pożarnych w Polsce proszące o uwagi" - poinformował Szczepański. Dodał, że w tej sprawie w kierowanej przez niego komisji powstała podkomisja stała ds. rozwoju i promocji OSP, która będzie zajmować się m.in. nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi.

Uczestniczący w konferencji Lewicy generał Ryszard Grosset (nadbrygadier PSP) ocenił, że "trudno nie odnieść wrażenia, że głównym celem projektu jest likwidacja Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP".

Pod koniec kwietnia - jak poinformowano na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na rządowym portalu gov.pl - przedstawiono projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej i poinformowano, że został on przesłany do wszystkich komend wojewódzkich PSP z poleceniem przekazania do komend miejskich/powiatowych PSP i udostępnienia jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Projekt poddany ma być konsultacjom społecznym.

W zamieszczonym na stronie KG PSP na portalu gov.pl projekcie zapisano m.in. że ochotnicza straż pożarna funkcjonuje jako stowarzyszenie regulowane ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz że ochotnicze straże pożarne, w których utworzono jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP (JRG OSP) są jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z projektem minister spraw wewnętrznych corocznie określać ma w rozporządzeniu wysokość środków finansowych i ich podział na zapewnienie wyłącznie zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP oraz wykonywania zadań na rzecz ochrony ludności, a środki te przekazywane są na podstawie wniosków złożonych przez OSP do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto projekt zakłada m.in. że ratownikowi OSP, który przez co najmniej 25 lat był czynnym członkiem JRG OSP przysługiwać ma świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie to ma być wypłacane po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia oraz kobietę 60 roku życia.

W stanowisku Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z 20 maja z zadowoleniem przyjęto "zapowiedź zmiany stanowiska rządu wyrażoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej".

Jednoznacznie negatywnie zaopiniowano natomiast "rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP jako zagrażające bezpieczeństwu państwa i rujnujące dobrze funkcjonujący Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy". W tym kontekście zwrócono uwagę, że zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami "OSP, która nie powoła jednostki Ratowniczo Gaśniczej utraci status jednostki ochrony przeciwpożarowej" a ponadto - głosi stanowisko - projekt m.in. usuwa zapis o OSP jako formacji umundurowanej, wprowadza obowiązek zatwierdzania statutu przez gminę oraz znosi nadzór starosty pod względem przestrzegania prawa a wprowadza ogólny nadzór i kontrolę przez wojewodę i komendanta wojewódzkiego PSP".

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik odpowiadając w ubiegłym tygodniu w Sejmie na pytania Lewicy dotyczące projektu podkreślał, że głównym założeniem jest wprowadzenie oczekiwanych od dawna dodatków emerytalnych dla ratowników OSP, "którzy przez 25 lat ratowali życie, zdrowie i mienie ludzkie". "To jest główny cel. Obiecywano im to od dawna. Myślę, że wiele obozów politycznych obiecywało, mówiło, mamiło - nikt nie zrealizował. My chcemy to zrealizować" - powiedział Wąsik.

"Chciałbym przeciąć wątpliwości. OSP może być umundurowane i będzie, bo to jest ich decyzja. My nie chcemy im narzucać. Oni podejmują własną, autonomiczną decyzję. Chcą mieć takie i takie mundury będą je mieli. Jeżeli ochotnicy powiedzą, że chcą mieć w ustawie napisane, że to jest formacja umundurowana, my to napiszemy chociaż nigdzie nie zakazujemy tego" - zapowiedział.

Wskazał, że proponowana ustawa po raz pierwszy wprowadza legitymacje dla strażaków ochotników, na podstawie których minister SWiA może osobie legitymującej się takim dokumentem wykupić zniżki komunikacyjne. "Ta ustawa to jest ustawa o przywilejach dla strażaków, nie o zakazach dla strażaków" - stwierdził Wąsik.

Wiceszef MSWiA dodał, że jest przekonany, że wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione w toku prac legislacyjnych. 

PAP/IS24

Reklama
Reklama

https://sklep.defence24.pl/produkt/wojny-zastepcze/

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze