Reklama

Straż Pożarna

Coraz goręcej wokół ustawy dla OSP

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przygotowany i zaprezentowany niedawno przez resort spraw wewnętrznych i administracji wzbudza coraz więcej emocji. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy uda się w tej sprawie osiągnąć jeszcze konsens? Choć na odpowiedź jest dziś jeszcze nieco za wcześnie, to biorąc pod uwagę skalę różnicy zdań, jedno jest pewne - łatwo nie będzie.

Zarząd Główny Związku OSP RP wydał właśnie – po przeprowadzeniu konsultacji – uchwałę na temat projektu ustawy o ochotniczych stażach pożarnych. Nie jest ona zaskakująca, bo już wcześniej głosy płynące z Związku wskazywały, że – co do zasady – odbiór przygotowanego w MSWiA dokumentu nie jest raczej pozytywny, choć jak czytamy, z zadowoleniem przyjąć należy "zapowiedź zmiany stanowiska rządu wyrażoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej". Jak dodano "otwiera to możliwość uchwalenia kompromisowych regulacji opartych o zgłoszony w 2017 r. obywatelski projekt poparty ponad 200 tys. podpisów oraz uchwalony przez Senat RP projekt ustawy w 2020 r. wobec, których dotychczas Rada Ministrów wyrażała negatywne stanowisko. Związek oczekuje "na formalne zgłoszenie projektu ustawy w zakresie świadczeń ratowniczych (dodatku do emerytur)".

Kluczowym aspektem jest w tym przypadku zakres projektu – który zdaniem ZOSP RP – powinien dotyczyć tylko dodatku do emerytur, podczas gdy w ustawie przygotowanej przez MSWiA proponowanych rozwiązań jest znacznie więcej. Jak czytamy, Zarząd Związku zdecydował się "jednoznacznie negatywnie zaopiniować proponowane w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP jako zagrażające bezpieczeństwu państwa i rujnujące dobrze funkcjonujący Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy". Co więcej, jak wskazano, "propozycja MSWiA w zakresie tworzenia odrębnej ustawy o ochotniczej straży pożarnej z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej wprowadza rozwiązania nieuzasadnione, a w wielu wypadkach szkodliwe, które mogą ograniczać działanie a nawet mogą prowadzić do likwidacji wielu OSP".

Przykładowo w projekcie skreślono przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ponadto OSP, która nie powoła jednostki Ratowniczo Gaśniczej utraci status jednostki ochrony przeciwpoża- rowej. Projekt usuwa zapis o OSP jako formacji umundurowanej, wprowadza obowią- zek zatwierdzania statutu przez gminę oraz znosi nadzór starosty pod względem prze- strzegania prawa a wprowadza ogólny nadzór i kontrolę przez wojewodę i komendanta wojewódzkiego PSP. Projekt zawiera ograniczony i zamknięty katalog możliwych dzia- łań społecznych OSP a także zamknięty i ograniczony katalog źródeł finansowania oraz istotne ograniczenia w dysponowaniu majątkiem własnym OSP.

Fragment uchwały Zarządu Głównego OSP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

W uchwale stwierdzono też, "że rozwój systemu ochrony ludności i ratownictwa powinien odbywać się poprzez doskonalenie i rozwój regulacji łączących wszystkie zasoby Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Porarnej oraz innych podmiotów ratowniczych". Jak dodano powinno się to odbywać "w szczególności poprzez ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która łączy wszystkie podmioty w spójny system ratowniczy szanując ich podmiotowość i autonomię". Zdaniem ZG ZOSP RP, "treść przygotowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej naruszyła podstawy wieloletniej wspaniałej współpracy między OSP i ZOSP RP a Państwową Strażą Pożarną" i  "wzbudziła wielki niepokój wśród strażaków ochotników".

Bez ograniczeń 

Obawy i wątpliwości dotyczące projektu rozwiewać starają się przedstawiciele rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Kierownictwo PSP, wraz z MSWiA, przeprowadza konsultacje dokumentu, z których - jak przekonywał niedawno w Sejmie wiceszef MSWiA Maciej Wąsik - przedstawiony zostanie specjalny raport.

Jak powiedział podczas jednego z ostatnich spotkań komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak chce on rozmawiać strażakami ochotnikami "bo to jest ich ustawa". "Ja chcę rozmawiać z druhną, z druhem, ja chcę słuchać co oni mają do powiedzenia. Nie będę rozmawiał z ludźmi, którzy od lat są przyspawani do fotela, za przeproszeniem. Mógłbym zapytać kilku członków Zarządu Głównego, kiedy ostatni raz wyjechali do akcji" – mówił szef PSP. Jak dodał, "to jest najlepsze miejsce (na konsultacje – przyp. red.) lepszego miejsca nie znajdziemy". 

Do ustawy o OSP odniósł się też w niedawnym wywiadzie dla serwisu Interia.pl wicepremier Jarosław Kaczyński. Pytany o wątpliwości zgłaszane w związku z projektem powiedział, że "nie ma żadnego pomysłu na to, by ograniczać Ochotnicze Służby Pożarne". Jak dodał, "pokutuje tu pewnego rodzaju obawa, że skoro w ustawie nie ma jakichś bardzo szczegółowych zapisów, dajmy na to mundurów, to oznacza, że będzie zakaz. Nikt tego nie zakazuje, dodamy odpowiednie kwestie do ustawy, by wszystko było jasne i klarowne". Kaczyński przekonywał, że rządowi chodzi o to by OSP były jeszcze mocniej "sprężone z systemem bezpieczeństwa kraju". Wiceszef rządu skomentował też kwestię emerytur. "Proszę zwrócić uwagę na naszą propozycję 200 złotych dodatku do emerytury, co może wydawać się w Warszawie niezbyt dużymi pieniędzmi, ale jeżeli dostaje się 1200 złotych miesięcznie, a na wsi to zjawisko nierzadkie, to tego rodzaju dodatek oznacza dwie dodatkowe emerytury rocznie" – mówił Jarosław Kaczyński. 

Ustawy broni również wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jak przekonywał w ubiegłym tygodniu z sejmowej mównicy, "ta ustawa to jest ustawa o przywilejach dla strażaków, nie o zakazach dla strażaków". Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji podkreślił też, że przedstawiony dokument jest projektem otwartym. "Będziemy z nią (ustawą - przyp. red.) pracować, będziemy o niej opowiadać, będziemy się słuchać ochotników" - zaznaczył.

Z informacji przekazanych niedawno przez wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera wynika, że projekt miałby trafić do Sejmu jesienią, a wejście w życie nowych przepisów planowane jest na początek 2022 roku. Czy do tego czasu uda się dojść do porozumienia? Z deklaracji jakie płyną z PSP i MSWiA wynika, że twórcy projektu gotowi są do wprowadzenia pewnym korekt i zmian, jednak mało prawdopodobne jest by przygotowany dokument ewoluował w stronę tego co sugeruje Zarząd Główny OSP, a więc projektu dotyczącego jedynie dodatku do strażackiej emerytury. Warto też dodać, że uchwała podjęta przez Związek dotyczy pierwszej wersji projektu i nie wiadomo czy stanowisko nie zmieni się po tym, jak wprowadzone zostaną do niego poprawki. To czy rozwiązania przygotowane dla OSP, będą ostatecznie zbieżne z tym czego strażacy ochotnicy oczekują, okaże się za jakiś czas, jednak już dziś wiadomo, że pewnym kwestii spornych może nie udać się do końca zażegnać.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze