Reklama

Straż Pożarna

Alternatywna technologia strażackich pian gaśniczych [Defence24 TV]

O nowych rozwiązaniach w produkcji pian gaśniczych przyjaznych dla środowiska, rozmawialiśmy podczas II Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO z przedstawicielem firmy Solberg Scandinavian AS. 

Produkty, których używamy dziś nie przystają do współczesnych standardów, oparte są na środkach pianotwórczych wytworzonych dawno temu.

Marcel Biervliet, Regional Sales Menager Central Europe, Solberg Scandinavian AS

To co widzimy obecnie, to rosnące niebezpieczeństwo związane z chemikaliami wykorzystywanymi w tego typu piankach gaśniczych, które zanieczyszczają nasze gleby i wody. Więc obecnie, wiele rządów na całym świecie, ale i w UE, pracuje nad ustawodawstwem mającym na celu zakazanie użycia takich produktów, które wykorzystywane są jako chemikalia w pianach gaśniczych.

Marcel Biervliet, Regional Sales Menager Central Europe, Solberg Scandinavian AS

 DM

Reklama

Komentarze

    Reklama