Reklama

Straż Pożarna

95 mln złotych na "dodatek strażacki" dla OSP?

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Czy w budżecie na 2021 rok znajdą się środki na dodatki do emerytur dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych? Takie rozwiązania postuluje grupa senatorów, która w trakcie prac nad tegorocznym budżetem zgłosiła odpowiednią poprawkę w tej sprawie. Pieniądze na strażackie dodatki do emerytur miałby zostać wpisane do budżetu jako rezerwa celowa. O tym czy Senat w przychyli się do propozycji zmiany uchwalonego przez Sejm budżetu przekonamy się już niebawem, jednak wydaje się, że kluczowym pytaniem jest to, jak zachowają się posłowie, jeśli izba wyższa poprawkę przyjmie.

Prace nad tegorocznym budżetem powoli dobiegają końca. Senat podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia przegłosuje ustawę budżetową na 2021 rok, a ta – jeśli zgłoszone poprawki uzyskają senacką większość – trafi z powrotem do Sejmu. Wśród zgłoszonych propozycji zmian znalazła się m.in. ta dotycząca sprawy, o której w środowisku strażaków OSP mówi się już od lat – chodzi o dodatek do emerytury. Senatorowie chcą, by do ustawy dodać rezerwę celową opiewającą na 95 mln złotych, z której miałyby być wypłacane dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach społecznej służby. Jednocześnie o podaną kwotę zmniejszona ma zostać inna rezerwa celowa - "Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych".

Zaproponowana poprawka koresponduje z projektem zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Temu jednak, choć do Sejmu – jak wynika z informacji zawartych na stronie Senatu – trafił w drugiej połowie grudnia, do dziś nie nadano numeru druku i nie skierowano do odpowiedniej komisji. 

Co ciekawe, jak się okazuje, nad podobnymi rozwiązaniami – choć na razie nie znamy ich szczegółów – pracować ma też Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. "Od wielu lat mówiono o wsparciu strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Padały liczne deklaracje zmian w prawie, aby druhowie otrzymywali dodatek do emerytury za udział w działaniach ratowniczych" – informowała w grudniu KG PSP. Jak wtedy dodano, "realne prace legislacyjne w tym zakresie od kilku miesięcy prowadzone są w Komendzie Głównej PSP", a formację cieszy "symboliczna inicjatywa senackich komisji" dotycząca przygotowanego projektu zmian, który zakłada wprowadzenie "dodatku strażackiego".

Senacki projekt z grudnia 2020 roku, o którym wspomniano wyżej, nowelizuje ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników, dodając do ich treści zapisy dotyczące "dodatku strażackiego". Zgodnie z proponowanymi przez Senat przepisami, dodatek ten przysługiwałby "osobie, która była co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej, lub pełniła służbę w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej". Przez czynne członkostwo w ochotniczej straży pożarnej projektodawcy rozumieją "członkostwo, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, posiadając aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz posiadając szkolenia pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych". Obie te kwestie potwierdzać ma wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy dla siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wydając na wniosek strażaka specjalne zaświadczenie.

Wiele wskazuje na to, że skoro projekt przygotowany przez senatorów, dotyczący "dodatku strażackiego" zyskał większość, to poprawka zakładająca środki na dodatki do emerytur dla strażaków OSP, którą grupa senatorów planuje wpisać do tegorocznego budżetu, także spotka się z aprobatą izby. Warto jednak przypomnieć, że choć jak się wydaje sprawa dotyczy tej samej kwestii, widać pewne rozbieżności. W senackim projekcie mowa jest o tym, że "dodatek strażacki" miałby przysługiwać "osobie, która była co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej", a zgłoszona poprawka mówi o dodatku do emerytury "po 10 latach społecznej służby". Co więcej, koszty wprowadzenia "dodatku strażackiego" oszacowano pierwotnie na nie większe niż 150 mln złotych, a teraz mowa jest już o 95 mln złotych. O tym, czy senacka, a co ważniejsze, sejmowa większość poprze tę poprawkę przekonamy się już niebawem. Otwarta pozostaje też wciąż kwestia zmian nad jakimi pracuje KG PSP. Być może, nawet jeśli teraz poprawka do budżetu ostatecznie nie zostanie w nim uwzględniona, w momencie kiedy zmiany dotyczące "dodatku strażackiego" przygotowane przez PSP zostaną przyjęte, budżet doczeka się odpowiedniej nowelizacji.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze