Reklama

Straż Graniczna

Straż Graniczna powoli żegna się z pandemią? Wracają szkolenia "w trybie pełnowymiarowym"

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga polecił wznowić organizację szkoleń w ośrodkach szkolenia formacji „w trybie pełnowymiarowym”, wynikającym z obowiązujących programów szkolenia - dowiedział się InfoSecurity24.pl. Służba powoli wychodzi więc z funkcjonowania w trybie „pandemicznym”, do czego zmuszona była m.in. ze względu na nałożone w Polsce ograniczenia.

Zgodnie z treścią pisma, do którego dotarł InfoSecurity24.pl, wznowienie szkoleń w trybie pełnowymiarowym obowiązuje od poniedziałku, 28 czerwca. Informację tę potwierdziła Komenda Główna Straży Granicznej. Jak podkreślał w piśmie szef formacji, wynika to ze stopniowego znoszenia ograniczeń wprowadzonych w kraju w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz "w trosce o jakość i efektywność" procesu szkolenia w Straży Granicznej. 

Decyzja, jak wymienia szef Straży Granicznej, dotyczy w szczególności szkoleń kwalifikowanych, tj. szkolenia podstawowego oraz w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenia w zakresie szkoły chorążych, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG, jak również przedsięwzięć prowadzonych w ramach doskonalenia centralnego (szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące). 

Choć formacja wychodzi powoli z działania w "trybie pandemicznym", to gen. dyw. SG Tomasz Praga podkreśla w piśmie, że nadal wszelkie działania w temacie szkoleń, muszą być realizowane z uwzględnieniem przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. 

Pandemiczne modyfikacje

W sierpniu 2020 roku resort spraw wewnętrznych i administracji opublikował projekt wprowadzający zmiany w zakresie i sposobie przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień́ oficerski Straży Granicznej. Resort chciał, by starania o zostanie oficerem w SG niekoniecznie było związane z odbyciem praktyk zawodowych. Decyzję, zgodnie z dokument, podejmować miał w tej sprawie szef formacji. Jak podkreślał resort, projekt opracowany został z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych zmian uwzględniających okoliczności wyjątkowe np. wystąpienie stanu epidemii, klęsk żywiołowych itp. mogących mieć wpływ na organizację procesu szkolenia. 

Dokument został ostatecznie opublikowany w Dzienniku Ustaw RP, choć w nieco zmodyfikowanej wersji. Jak czytamy w nim, "w przypadkach ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej przeszkolenie specjalistyczne jest przeprowadzane z pominięciem praktyk zawodowych".

Trwająca w Polsce pandemia zmusiła również Straż Graniczną do wstrzymania realizacji prowadzonych od września 2020 rok testów sprawności fizycznej funkcjonariuszy. Komendant przychylił się wtedy do prośby złożonej pod koniec września przez związkowców z Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie. W skierowanym do komendanta piśmie wystąpili oni z wnioskiem o rozważenie zawieszenia egzaminów nie tylko ze sprawności fizycznej, ale również z wyszkolenia strzeleckiego. Decyzja w tej drugiej sprawie pojawiła się chwilę później. Wstrzymano również wszelkie komisje (BHP i inwentaryzacyjne). Szef formacji nie zdecydował się na razie na ich cofnięcie.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze