Reklama

Straż Graniczna

Straż Graniczna kupiła kamizelki kuloodporne

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Nowe kamizelki kuloodporne trafią jednak do Straży Granicznej i chodzi zarówno o te kamuflowane, jak i te zewnętrzne. Pomimo obaw związanych z budżetem przeznaczonym na przetarg formacja, ostatecznie zdecydowała się na wybór jedynej złożonej w postępowaniu propozycji, zgłoszonej przez HOLSTERS HPE Polska Grzegorz Szymański z Kielc. Tym samym kamizelki kamuflowane mają trafić do pograniczników jeszcze w listopadzie, a zewnętrzne-taktyczne w grudniu bieżącego roku.

Straż Graniczna pozyska nowe kamizelki kuloodporne od kieleckiej firmy HOLSTERS HPE Polska Grzegorz Szymański, chodzi zarówno o te zewnętrzne jak i wewnętrzne. W przypadku dostawy zewnętrznych kamizelek kuloodpornych oferta opiewa na 3 132 810 zł, z czego samo zamówienie podstawowe ma wynieść pograniczników 2 088 540 zł. Termin wykonania zamówienia został wyznaczony na 13 grudnia bieżącego roku. Jednocześnie Straż Graniczna uzyska w tym przypadku gwarancję na odporność balistyczną kamizelek przez 12 lat oraz 5 lat na pozostałe elementy kamizelek.

Jeśli zaś mowa o dostawach kamizelek kuloodpornych wewnętrznych to łączna cena oferty ma wynieść 386 589 zł, gdzie zamówienie podstawowe ma kosztować 276 135 zł. Zgodnie z informacją z dnia otwarcia ofert, w tym przypadku realizacja zamówienia ma odbyć się do 30 listopada bieżącego roku. Analogicznie jak w przypadku kamizelek zewnętrznych, również wewnętrzne będą objęte gwarancją na balistykę przez 12 lat i pozostałe elementy przez 5 lat.

Przypomnijmy, że Straż Graniczna podzieliła rozstrzygnięty właśnie przetarg na dwie części. W pierwszej z nich zakładano pozyskanie 1000 sztuk zewnętrznych kamizelek kuloodpornych w ramach zamówienia podstawowego oraz maksymalnie 500 sztuk w ramach prawa opcji. Druga część przetargu była zaplanowana tak, aby potencjalnie kupić 250 wewnętrznych kamizelek kuloodpornych, z możliwością rozszerzenia do 100 dodatkowych sztuk tego rodzaju wyposażenia. Poszukiwane przez Straż Graniczną kamizelki kuloodporne miałyby trafić do magazynów Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Równocześnie warto dodać, że Straży Granicznej udało się rozstrzygnąć obie części przetargu, chociaż istniała co do tego realna wątpliwość. Już po otwarciu ofert (wpłynęła tylko jedna), Straż Graniczna wskazywała, że zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego w ramach pierwszej części (1000 sztuk kamizelek kuloodpornych zewnętrznych) 1 716 993,90 zł brutto, podczas gdy oferta z Kielc opiewała na kwotę 2 088 540 zł brutto. Wydaje się więc, że Straż Graniczna wygospodarowała dodatkowe środki, tak by finalnie kamizelki mogły trafić w ręce funkcjonariuszy.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama