Reklama

Straż Graniczna

"Stołeczne" wsparcie dla Straży Granicznej? Funkcjonariusze "uprzejmie proszą" o pomoc MSWiA

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej zwraca się z uprzejmą prośbą do Pani Minister o podjęcie prac związanych z wprowadzeniem „dodatku stołecznego” dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach etatowych w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej na terenie m. st. Warszawy oraz Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin - piszą związkowcy z regionu w piśmie skierowanym do szefowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jak podkreślają, dodatkowe środki pozwolą na uratowanie sytuacji kadrowej oddziału.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG skierował "kolejne pismo do MSWiA z nadzieją, że z nowym powiewem spojrzy łaskawym okiem na problem z jakim boryka się Nadwiślański Oddział Straży Granicznej" - czytamy na oficjalnej stronie oddziału. Jak podkreślają jego przedstawiciele, bez wprowadzenia „dodatku stołecznego” w Straży Granicznej na terenie Warszawy "będzie ciężko zachwycić wysokością uposażeń potencjalnych kandydatów na tle innych służb prowadzących aktywny werbunek, a także zatrzymać doświadczonych funkcjonariuszy". 

Zawarty w piśmie apel związany ma być z "długotrwale utrzymującym się zdecydowanym spadkiem zainteresowania podjęciem służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej oraz drastycznym wzrostem przechodzenia wyszkolonych funkcjonariuszy tego oddziału do innych służb na terenie m. st. Warszawy". Jednym z głównych powodów braku zainteresowania podjęciem służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej ma być natomiast, jak podkreślają związkowcy, "brak konkurencyjności wynagrodzenia w stosunku do płac oferowanych przez inne służby mundurowe (Służba Ochrony Państwa, Wojsko Polskie i służby specjalne Rzeczpospolitej Polskiej) oraz pracodawców komercyjnego rynku prac".

Z przykrością należy stwierdzić, że mimo tak strategicznej roli jaką pełni w systemie bezpieczeństwa państwa Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym centralną część Polski (...) Nadwiślański Oddział Straży Granicznej jest najniżej uposażoną jednostką mundurową, spośród służb działających na terenie m.st. Warszawy (...).

fragment pisma NwOSG skierowanego do minister Elżbiety Witek

Do pisma związkowcy dołączyli tabelę prezentującą średnie różnice finansowe występujące w poszczególnych służbach mundurowych działających na terenie Warszawy. Jak podkreślają nadwiślańscy mundurowi z SG, oferowane przez formację wynagrodzenie "nie zapewnia wystarczających środków do życia funkcjonariuszy i ich rodzin w m.st. Warszawa, w którym koszty utrzymania znacznie przewyższają inne miasta i miejscowości w Polsce". Zaznaczają również, że działający na tym terenie pogranicznicy mają z drugiej strony "zwiększoną ilość pracy podczas realizacji ustawowych zadań" (co związane ma być ze wzrostem zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terenie odpowiedzialności oddziału; przejmowaniem roli w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń popełnianych przez obcokrajowców; działaniem dwóch portów lotniczych) przez coraz mniejszą liczbę funkcjonariuszy. Odchodzić mają oni coraz częściej do innych służb mających swoje siedziby w Warszawie, co związane ma być oczywiście z oferowanym przez nie wyższym wyposażeniem. "Różnica ta jest znaczna i w zależności od formacji oraz etatu wynosi od 500 do 1000 złotych" - podają związkowcy.

image
Źródło: Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

Zgodnie z danymi, które podaje NOSG, tzw. dodatek stołeczny wywalczyła sobie policja. Wynosi on obecnie, po zeszłorocznej podwyżce, 479,84 złotych netto. W przypadku SOP, różnica wynika przede wszystkim z wysokości średniego uposażenia i wyższej kwoty za brak lokalu dla funkcjonariusza. Stołeczni strażacy mają natomiast najwyższą średnią płacę na terenie województwa mazowieckiego, co wprowadzone jest przepisami wewnętrznymi. Więcej zarabia również Straż Marszałkowska.

Dodatek na ratunek

Położenie NwOSG uratować ma wprowadzenie "dodatku stołecznego", "który z pewnością poprawi sytuację kadrową w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej". Związkowcy przypominają również, że na inne rozwiązania nie zgodziły się władze, za przykład podając propozycję uzupełniania wolnych etatów w służbach mundurowych przez dopuszczenie do służby cudzoziemców z innych krajów Unii Europejskiej. Równocześnie zgadzają się jednak, że nie jest to dobre rozwiązanie dla formacji.

Nadwiślańscy związkowcy powołują się przede wszystkim na rozwiązanie wprowadzone w policji. Chodzi mianowicie o wspomniany "dodatek stołeczny", który miał zrekompensować funkcjonariuszom wyższe koszty utrzymania oraz zmniejszenie "fluktuacji funkcjonariuszy w garnizonie warszawskim". Jego wprowadzenie miało również przełożyć się na przechodzenie funkcjonariuszy SG do policji. 

Wprowadzenie tego dodatku i jego podwyższenie od dnia 1 maja 2018 roku do około 480 złotych miało na celu poprawę sytuacji w zakresie stabilizacji kadry policjantów w jednostkach podległych Komendantowi Stołecznemu Policji. Powyższa sytuacja jest analogiczna w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

fragment pisma NwOSG skierowanego do minister Elżbiety Witek

"Brak zdecydowanych działań w zakresie wprowadzenia w życie przedmiotowego rozwiązania może skutkować destabilizacją funkcjonowania Straży Granicznej na terenie województwa mazowieckiego, co tym samym może wpłynąć na destabilizację bezpieczeństwa Państwa" - podkreślają funkcjonariusze NOSG. Związkowcy deklarują również, że są gotowi na rozmowę i oczekują jej z minister Elżbietą Witek. Deklarują również chęć współuczestnictwa w pracach legislacyjnych nad wprowadzeniem proponowanych zmian.

Formacja czeka na ludzi

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w trybie ciągłym prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, pod kątem Placówek Straży Granicznej: Warszawa–Okęcie, Warszawa–Modlin oraz Lesznowoli. NOSG został przydzielony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej limit przyjęć do służby przygotowawczej na rok 2019 w liczbie do 90 osób (w lutym do 35 osób; w czerwcu do 25 osób; w październiku do 30 osób). 

Parę tygodni temu odbyło się również ślubowanie osiemnastu nowych funkcjonariuszy przed Zastępcą Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Dariuszem Lutyńskim. Jeszcze w lipcu cała grupa wyjedzie na kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, po ukończeniu których jako kaprale SG zasilą placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Przypomnijmy również, że na początku bieżącego roku służby mundurowe podległe MSWiA otrzymały obiecane jesienią 2018 roku podwyżki. Rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, premier podpisał 28 stycznia. Strażnicy graniczni i policjanci otrzymali mnożnik na poziomie 3,71, co daje im przeciętne miesięczne uposażenie w wysokości 5 651 złotych. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze