Reklama

Straż Graniczna

Prawie 22 mln złotych na nową sieć teleinformatyczną Straży Granicznej

Fot. Nadwiślański OSG
Fot. Nadwiślański OSG

W Straży Granicznej ma powstać nowoczesny system przesyłania, analizowania oraz wymiany danych dotyczących ruchu granicznego i samego funkcjonowania SG. Będzie on pochodną umowy na modernizację sieci teleinformatycznej WAN. Rdzeniem zmian technologicznych będzie utworzenie 170 węzłów teleinformatycznych, funkcjonujących w jednostkach terenowych formacji.

Całkowita wartość umowy na modernizację sieci WAN Straży Granicznej (SG) wyniosła 21 815 917,06 zł brutto, z czego 70 proc., a więc ok. 15 300 000 zł ma pochodzić z Ustawy Modernizacyjnej. Pozostała kwota, związana z utrzymaniem transmisji, będzie pokryta z budżetu samej SG. Wykonawcą modernizacji ma być firma Orange Polska S.A. Umowę oficjalnie podpisali - Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska oraz pan Roman Żaroń, reprezentujący firmę Orange Polska S.A.

Jak wspomniano, podstawowym elementem modernizacji sieci będzie utworzenie 170 węzłów teleinformatycznych pracujących w jednostkach terenowych Straży Granicznej. W tym przypadku chodzi przede wszystkim na przejściach granicznych i w oddziałach SG. Serwery obsługujące przejścia graniczne będą miały zapewnioną drugą, oddzielną drogę transmisji zapasowej, co ograniczy wrażliwość systemu na awarie i zakłócenia. 

image
Fot. KGSG

Warto zauważyć, że współcześnie SG w swojej pracy korzysta z kilkunastu baz o zasięgu międzynarodowym, europejskim oraz krajowym. Służą one weryfikacji tożsamości podróżnych oraz identyfikacji osób, które powinny zostać zatrzymane lub niewpuszczone na terytorium UE. Funkcjonariusze SG przeprowadzają ok. 150 tysięcy odpraw granicznych dziennie. Tym samym systemy teleinformatyczne SG w ciągu tylko doby generują i przesyłają blisko 3 miliony komunikatów, zaś serwery Straży Granicznej przetwarzają 35 komunikatów na sekundę. Na bazie uzyskanych z systemów informacji funkcjonariusze określają czy dany podróżny ma prawo wjechać na terytorium kraju i, co najważniejsze, czy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ponadto trwa budowa systemu wjazdu/wyjazdu (Entry-Exit), który ma umożliwić biometryczną identyfikację cudzoziemców przy wjeździe i wyjeździe oraz zliczanie ich czasu pobytu w Unii Europejskiej. Równolegle budowany jest Krajowy Obraz Sytuacyjny prezentujący siły i środki formacji. Jak podkreśliła SG, sprawne funkcjonowanie tych systemów wymaga odpowiedniej sieci teleinformatycznej, zdolnej przesłać ogromną i stale zwiększającą się ilość danych. Sieć musi być też odporna na awarie i zakłócenia pracy serwerów. 

Straż Graniczna/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze