Reklama

Straż Graniczna

Nowe przepisy umożliwią odizolowanie funkcjonariuszy SG

Fot. Straż Graniczna/Twitter
Fot. Straż Graniczna/Twitter

MSWiA opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia, które da przełożonym instrument do odsunięcia funkcjonariusza SG od realizacji obowiązków służbowych w przypadku, gdy w podczas służby mógł być narażony na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

Resort spraw wewnętrznych i administracji zdecydował się na wprowadzenie zmian w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowego zakresu obowiązków funkcjonariuszy wynikającego ze stosunku służbowego oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych. Związane są one z trwającą nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, walką z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Jej wynikiem jest m.in. rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca w sprawie ogłoszenia stanu epidemii oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. 

Obowiązująca regulacja, wydana w 2002 roku określa m.in. rodzaje zdarzeń dotyczących funkcjonariusza, o których - ze względu na ich wpływ na służbę - obowiązany jest poinformować swojego przełożonego. Rozporządzenie określa również sposób postępowania w tych przypadkach oraz okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w służbie i sposób jej usprawiedliwiania. Reguluje też zwolnienia od zajęć służbowych, warunki udzielania zwolnień, a także okresy, na które zwolnienia mogą być udzielone.

Jak tłumaczy resort, w nowelizacji dodał jeden punkt, zgodnie z którym przełożony funkcjonariusza właściwy w sprawach osobowych będzie mógł zwolnić od zajęć służbowych funkcjonariusza, który w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, wykonując zadania służbowe mógł być narażony na zakażenie chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoko zakaźną, na okres niezbędny do potwierdzenia lub wyeliminowania zakażenia.

W uzasadnieniu podkreślono również, że zmiana ta ma służyć spełnieniu wymogu usprawiedliwienia nieobecności w służbie, o którym mowa w rozporządzeniu szefa MSWiA w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz "zapewnieniu sprawnego i niezakłóconego wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Straży Granicznej". Chodzi o to, że wspomniane rozporządzenia ministra zdrowia oraz Rady Ministrów nie zakładają odbywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kwarantanny. Nowelizacja dostarczyć natomiast instrument do odsunięcia funkcjonariusza od realizacji obowiązków służbowych w przypadku gdy w toku służby mógł być narażony na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Przepis ten ma również pozwolić na odizolowanie funkcjonariusza od innych funkcjonariuszy, z którymi miałby pełnić służbę w sytuacji istnienia podejrzenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Projekt dotyczy zarówno funkcjonariuszy realizujących obowiązki służbowe, w różnych warunkach, na polecenie przełożonych na terytorium RP, jak i do funkcjonariuszy powracających z zagranicy, którzy realizowali zadania służbowe poza granicami RP. 

Na straży granic

Nikomu nie trzeba przypominać, że w związku z walką z pandemią, polskie władze wprowadziły duże ograniczenia w ruchu granicznym, które obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na 10 dni. Obecnie, zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, mają potrwać do 13 kwietnia. W najbliższych dniach minister przedłuży zapewne te ograniczenia na kolejne tygodnie. 

Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Zgodnie z nimi wprowadzono tymczasowy zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera. Zawieszony do odwołania został również ruch na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą i z Białorusią, a na niektórych ograniczony. Również do odwołania ograniczony został ruch na niektórych przejściach granicznych z: Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, gdzie czasowo została przywrócona kontrola graniczna.

Do Polski mogą wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy mający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Polscy obywatele, którzy wracają do kraju, są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego. Kwarantanną obejmowane są również osoby, które przekraczają granicę z powodu zatrudnienia w innym kraju.

Jak poinformowała w środę rano rzecznik prasowa komendanta Straży Granicznej por. Agnieszka Golias, ostatniej doby skontrolowano 7,7 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 5,2 tys. na granicy wewnętrznej z krajami Unii Europejskiej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej. Zaznaczyła, że funkcjonariusze skontrolowali również 4 tys. osób wyjeżdżających z kraju.

PAP/MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze