Reklama

Straż Graniczna

Nadwiślanka w nowych hełmach kompozytowych

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Straż Graniczna planuje kolejną w ostatnim czasie inwestycję w wyposażenie indywidualne funkcjonariuszy. Tym razem chodzi o zakup nowych hełmów kuloodpornych. Przetarg - zamówienie podstawowe wraz z opcją - dotyczy łącznie nawet 2100 sztuk hełmów kompozytowych MICH/ACH.

Straż Graniczna planuje pozyskać przynajmniej 1300 kompletów całkowicie nowych hełmów kuloodpornych. Zamówienie może jednak wzrosnąć do w sumie 2100 sztuk, jeśli formacja skorzysta z prawa opcji. Jeśli chodzi o same hełmy to mowa jest o fabrycznie nowych i wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r. Mają one trafić do magazynu uzbrojenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie. SG zamówienie planuje zrealizować do listopada bieżącego roku. Przy ocenie ofert, formacja będzie brać pod uwagę cenę (50 proc.), czas udzielonej gwarancji na ochronę balistyczną (20 proc.), wskazany termin pierwszej dostawy (20 proc.) oraz wyposażenie dodatkowe (10 proc.).

Zakłada się, że oferty w ramach przetargu mają trafiać do SG do 8 czerwca bieżącego roku i właśnie wówczas planowane jest ich otwarcie. Warto dodać, że w przypadku terminu pierwszej dostawy najwyżej punktowane będą te oferty, które będą zakładały realizację zamówienia w nie więcej niż dwa miesiące od podpisania umowy, a wymogiem minimalnym jest dostarczenie hełmów nie później niż do 20 listopada. W przypadku gwarancji na ochronę balistyczną minimalny, wymagany okres wynosi 10 lat. Zaś maksymalny (punktowany) został określony na 14 lat. Jeśli chodzi o punktowane wyposażenie dodatkowe, to mowa jest o adapterach do mocowania wyposażenia na szynie, zgodnie ze standardem MIL-STD-1913, ale też uchwytach do mocowania przeciwwagi.

SG szuka hełmów typu MICH/ACH ze średnim wycięciem schodkowym na wysokości skroni – tzw. middle cut. Czerep hełmu powinien być wykonany z materiałów kompozytowych. Oczywiście poszukiwane hełmy muszą umożliwiać funkcjonariuszowi noszenie maski przeciwgazowej i ochronę oczu. Wskazuje się również, że hełmy powinny mieć możliwość montowania przyrządów termowizyjnych i noktowizyjnych, jak również systemów łączności z aktywną ochroną słuchu. Służyć temu mają gniazdo czołowe oraz szyny boczne. Hełmy powinny zapewniać też minimalną klasę odporności balistycznej na poziomie O3 w przypadku odłamkoodporności i K2 w przypadku kuloodporności, według normy PN-V-87001:2011.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze