Reklama

Straż Graniczna

23 mln złotych na nowe PJN-y dla SG

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

W postępowaniu dotyczącym dostaw nowych Przewoźnych Jednostek Nadzoru (PJN) dla Straży Granicznej pojawiło się aż pięciu chętnych. Jak wynika z informacji z otwarcia ofert, pogranicznicy mają do wydania trochę ponad 23 mln złotych. Pojazdy mają planowo trafić do służby jeszcze w grudniu tego roku.

Znamy już oferty złożone w przetargu na nowe Przewoźne Jednostki Nadzoru dla polskiej Straży Granicznej. W sumie zgłoszonych zostało pięć propozycji. Wszystkie zakładają dostawę PJN-ów do 4 grudnia 2020 i wszystkie oferują 60 miesięczną gwarancję, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. Z informacji zawartych w dokumentach przetargowych wynika, że formacja zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 23 169 000 zł. Kwota ta obejmuje całość przetargu, a więc dostawę w sumie nawet 13 sztuk PJN-ów. Przypomnijmy, że w ramach zamówienia podstawowego planowane jest nabycie 10 specjalistycznych pojazdów, ale SG dopuszcza dokupienie kolejnych 3 sztuki w ramach przewidzianej w przetargu opcji. Beneficjentami zamówienia mają być funkcjonariusze Straży Granicznej z Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie.

Najtańsza oferta pochodzi od konsorcjum firm Korporacja Wschód Sp. z o.o. z Warszawy (lider konsorcjum) oraz ZESZUTA SPORT Sp. z o.o. z Warszawy. W tym przypadku cena za PJN-y - w ramach zamówienia podstawowego - ma wynieść 17 127 750 złotych. Dodatkowe pojazdy, w ramach prawa opcji, kosztowałyby SG 5 138 325 złotych. Zatem łącznie, za pojazdy formacja, jeśli zdecyduje się na wybór tej oferty, zapłaci 22 266 075 złotych.

Nieco droższa, jest oferta przygotowana przez konsorcjum firm Siltec Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Steeler Marcin Piasecki z Sokółki. Firmy zaoferowały PJN-y w łącznej cenie  23 728 504,41 złotych, z czego zamówienie podstawowe zostało wycenione na 18 252 695,70 złotych, a cena pojazdów w ramach prawa opcji wynosi 5 475 808,71 złotych.

Zbliżoną cenę, do wspomnianej powyżej, zaoferowało również konsorcjum firm BRACIA STRZELCZYK WITOLD STRZELCZYK z Warszawy (lider konsorcjum) oraz CONCEPT Sp. z o.o. z Bielska-Białej. W tym przypadku, całość ma kosztować 23 907 000 złotych. Zamówienie podstawowe zostało wycenione na 18 390 000 złotych, zaś przewidziane opcją dodatkowe trzy pojazdy, to wydatek 5 517 000 złotych.

O niecałe 3 mln wyższą cenę za realizację zamówienia, zaproponowała BIT Spółka Akcyjna z Warszawy. W przypadku tej oferty zamówienie podstawowe wyceniono na 20 559 950,00 złotych, a za realizacje opcji SG musiałaby liczyć się z dodatkowym wydatkiem na poziomie 6 167 985 złotych. W sumie, łączna cena tej oferty wynosi 26 727 935 złotych.

Najdroższą ofertę w całym przetargu przedstawił katowicki Works 11 Sp. z o.o. Mowa jest bowiem o łącznej sumie 30 301 050 złotych, gdzie zamówienie podstawowe wycenione zostało na 23 308 500 złotych, a PJN-y objęte prawem opcji kosztować miałby 6 992 550 złotych.

Straż Graniczna zamierza oceniać przesłane oferty, zgodnie z kryteriami ceny (60 proc.), gwarancji (30 proc.) oraz prześwitu pojazdów (10 proc.). Z tym, że dodatkowe punkty odnoszące się do kategorii "prześwit" zostaną przyznane jeśli zaoferowany pojazd będzie charakteryzował się prześwitem powyżej 270 mm. W przypadku gwarancji, jej minimalny okres ma wynieść 48 miesięcy, a maksymalny brany pod uwagę to 60 miesięcy.

Straż Graniczna zamierza kupić PJN-y o wysokiej mobilności w trudnym terenie, które umożliwiają funkcjonariuszom poruszanie się po drogach nieutwardzonych, bezdrożach, traktach leśnych, itp. Dlatego też, system obserwacji powinien być osadzony na samochodach terenowych z napędem 4x4, ale z możliwością przełączania na 4x2. 

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama