Reklama

Straż Graniczna

Kto założy mundur SG? Pogranicznicy szukają ludzi

Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział SG
Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział SG

Nowy rok, nowe nabory. Straż Graniczna szuka chętnych do służby. Zgodnie z decyzją Komenda Głównego formacji, w 2019 roku zatrudnionych może zostać do 626 funkcjonariuszy, którzy przyjęci zostaną do służby w trzech turach naboru. 

Zgodnie z zeszłoroczną decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej, terminy przyjęć kandydatów do służby ustalono na 25 lutego, 24 czerwca i 28 października 2019 roku. Podczas pierwszego w tym roku naboru przyjętych może zostać do 131 osób, podczas drugiego - do 232 osób, a trzeciego - do 263 osób. Jak podkreśla Komendant, nabór podyktowany jest oczywiście koniecznością zapewniania ciągłości służby oraz realizacją ustawowych zadań SG.

Na każdą osobę chętną na podjęcie służby w ramach formacji czeka dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Pierwszy etap zakłada wypełnienie formalności, związanych ze złożeniem dokumentów, zaświadczeń i ich weryfikacją. Druga część rekrutacji składa się ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, badań psychologicznych oraz badań psychofizjologicznych.

Drugi etap obejmuje egzamin w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, składający się z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej. Na końcu przeprowadzona jest rozmowa kwalifikacyjnej. Procedura kwalifikacyjna kończy się badaniami lekarskimi określającymi zdolność kandydata do służby.

Joanna Konieczniak, rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Przyjęcie do służby wiąże się ze skierowaniem na 3,5-miesięczne szkolenie podstawowe, a potem miesięczną praktykę w macierzystej jednostce. Na koniec nowy funkcjonariusz odbywa 3,5-miesięczne szkolenie podoficerskie. Kursant ma w tym czasie zapewnione wyżywienie, pobyt w jednym z ośrodków szkolenia oraz podstawowe wynagrodzenie.

Po zakończeniu szkolenia uposażenie funkcjonariusza wzrasta do ok. 2500 zł netto. Jak zaznacza przedstawicielka NOSG, ponadto od początku tego roku planowany jest wzrost miesięcznego uposażenia o nie mniej niż 655 zł brutto a od 1 stycznia 2020 r. kolejny wzrost miesięcznego uposażenia o nie mniej niż 500 zł brutto. Przypomina również, że podobnie jak w przypadku policji, funkcjonariusz SG nabywa prawa emerytalne po 25 latach służby.

Na nowych funkcjonariuszy czeka każdy z dziewięciu oddziałów Straży Granicznej. We wszystkich nabór realizowany będzie we wspomnianych trzech turach (luty, czerwiec, październik). 

image

Przypomnijmy, że zgodnie ze stanem z 30 listopada 2018 roku, stan etatowy w straży granicznej wynosił 16 048, a stan zatrudnienia 14 827. Wakaty procentowo wynosiły więc 7,61 proc., czyli dokładnie 1221 stanowisk. 

SG idzie na zakupy

Jak informował jeszcze w styczniu br. sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, Jarosław Zieliński (w odpowiedzi na interpelację z grudnia 2018 roku), w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w 2019 formacja planuje spore zakupy. Na liście znajdziemy sprzęt transportowy, w tym samochody patrolowe, terenowe, motocykle, pojazdy ATV, samochody do przewozu osób zatrzymanych, pojazdy ciężarowe, autobusy, jednostki pływające patrolowo-pościgowe oraz doposażenie śmigłowca w system obserwacji lotniczej, a także zakup śmigłowca z systemem obserwacji lotniczej.

Formacja wyda również środki na pozyskanie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, w tym Przewoźnych Jednostek Nadzoru, systemów optoelektronicznych, gogli i monokularów noktowizyjnych, lornetek pryzmatycznych, karabinków 5,56x45 mm, pistoletów maszynowych i celowników. Zakup sprzętu informatyki i łączności obejmuje wzmocnione terminale do mobilnej odprawy granicznej oraz stanowiska końcowe do platformy teleinformatycznej Straży Granicznej (planowana jest również modernizacja systemów informatycznych Straży Granicznej oraz sprzętu elektronicznego i łączności).

Funkcjonariusze zostaną wyposażeni m.in. w nowe kamizelki kuloodporne zewnętrzne, hełmy kuloodporne, maski przeciwgazowe oraz odzież dostosowaną do złych warunków atmosferycznych z nadrukiem maskującym, a także odzież uniwersalną, tj. ocieplacze, rękawice i buty z membraną izolacyjną.

Jak informował podczas organizowanej w październiku 2018 roku w Lublinie Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE” płk Bogusław Sawicki, Radca Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej, Straż Graniczna miała do wydania, na tamtą chwilę, w roku 2019 prawie 286 mln złotych oraz ponad 223 mln złotych w roku 2020.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze