Reklama

Straż Graniczna

Kadrowe roszady w Straży Granicznej. Szef MSWiA powołał nowego komendanta głównego

Autor. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Po ponad sześciu latach ze stanowiskiem komendanta głównego Straży Granicznej żegna się gen. dyw. SG Tomasz Praga. Był on najdłużej urzędującym szefem w formacji. Jego miejsce zajął dotychczasowy komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan.

W piątek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o zmianach w kierownictwie Straży Granicznej. Szef resortu Marcin Kierwiński wręczył powołanie na stanowisko komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Robertowi Baganowi, który do tej pory był komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Generał Robert Bagan w fotelu szefa SG zastąpił generała dywizji SG Tomasza Pragę, który stanowisko to piastował od 23 stycznia 2018 roku. Praga przejął je po gen. bryg. SG Marku Łapińskim, który odszedł z formacji do Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie objął stanowisko podsekretarza stanu.

Czytaj też

Tomasz Praga był najdłużej urzędującym komendantem głównym w historii Straży Granicznej. Przed tym jak zasiadł w fotelu szefa SG, przez kilka lat był zastępcą komendanta głównego Straży Granicznej. Ze Strażą Graniczną związany jest od 1994 roku. Służbę rozpoczął w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Od rozpoczęcia służby zajmował między innymi stanowisko kierownika kancelarii tajnej oraz naczelnika wydziału. Praga w Komendzie Głównej Straży Granicznej służy od 2008 roku. W połowie kwietnia 2017 roku został mianowany na stopień generała brygady straży granicznej, natomiast drugą gwiazdkę generalską odebrał w maju 2019 roku, będąc już komendantem głównym SG.

Czytaj też

Robert Bagan od ponad 30 lat związany z mundurem. W latach 1990 – 1999 był policjantem, a służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1999 roku, najpierw w Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, a następnie w zarządzie Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału. W latach 2001 – 2002 został delegowany do pełnienia służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przy Ambasadzie RP w New Delhi w Indiach. Z chwilą utworzenia w 2004 roku Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej został skierowany do pełnienia służby na stanowisku naczelnika m.in. Wydziału Operacyjno-Śledczego i Wydziału Do Spraw Cudzoziemców. W marcu 2011 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej. Tę funkcję pełnił do czasu powołania na stanowisko komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, czyli do września 2019 roku.

Reklama

Komendanta głównego Straży Granicznej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Z kolei zastępców komendanta głównego SG powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek szefa formacji.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze