Reklama

Straż Graniczna

Elektronika na granicy z Rosją za ponad 370 mln złotych

Autor. Straż Graniczna

Straż Graniczna podpisała dziś (9 grudnia) z firmą TELBUD S.A. umowę na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską. Będzie ona miała długość blisko 200 km, a jej koszt to ponad 370 mln złotych

Reklama

Bariera elektroniczna - jak informuje Straż Graniczna - będzie miała długość 199 km i obejmie zasięgiem działania całą lądową granicę z obwodem kaliningradzkim (oprócz Mierzei Wiślanej, gdzie granicę - jak dodaje SG - już od kilku lat chronią urządzenia elektroniczne).

Reklama
Reklama

Wykonawcą umowy jest firma TELBUD S.A. Na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowano kwotę ponad 373 mln zł (w tym 42 mln zł na utwardzenie terenu na wybranych, priorytetowych odcinkach granicy).

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem, komponentami teleinformatycznymi oraz elementami pomocniczymi do ochrony granicy państwowej. Będą one wykorzystywały czujniki wykrywające różne cechy fizyczne obiektów. Zapewni to kompleksowy obraz sytuacyjny, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w sposób ciągły, niezależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych.
Fragment komunikatu Straży Granicznej

Bariera elektroniczna zapewnić ma wykrywanie wszystkich zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, przede wszystkim związana z nielegalną migracją oraz przemytem towarów. "Architektura i sposób funkcjonowania wybudowanego zabezpieczenia zagwarantują zautomatyzowaną ciągłość i skuteczność monitoringu i ochrony granicy państwowej oraz zapewnią rozpoznawanie, identyfikację zagrożeń i ich sprawców, gromadzenie materiału dowodowego oraz podejmowanie działań precyzyjnie ukierunkowanych na zatrzymanie sprawców" - informuje SG.

Czytaj też

Budowa bariery elektronicznej to skutek wejścia w życie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która zaczęła obowiązywać 4 listopada 2021 r. Określa ona zasady realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.

DM

Komentarze

    Najnowsze