Reklama

Straż Graniczna

Do trzech razy sztuka? Kolejny przetarg na mały patrolowiec dla MOSG

Fot. A. Nitka
Fot. A. Nitka

MOSG po raz trzeci prowadzi procedurę przetargową mającą na celu dostawę do 30 października 2020 r. fabrycznie nowej jednostki pływającej o długości 15,0 – 20,0 m przeznaczonej dla Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej z Gdańska – Westerplatte. Poprzednie dwa przetargi, które miały miejsce w ubiegłym i na początku tego roku, zostały unieważnione ze względu na przekroczenie przez oferty środków zarezerwowanhych na ten cel w budżecie Straży Granicznej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w opublikowanym 10 lipca br. ogłoszeniu przeznaczeniem tej jednostki ma być: pełnienie służby dozorowej i dyżuru granicznego, eskortowania jednostek pływających z ładunkami niebezpiecznymi, prowadzenia działań związanych z infrastrukturą krytyczną państwa, działań interwencyjno-patrolowych, akcji poszukiwawczo-ratowniczych w ramach służby SAR, wsparcie akcji gaśniczej innych jednostek pływających bądź obiektów portowych oraz prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska morskiego.

Po otwarciu ofert, które nastąpiło 13 sierpnia okazało się, że w przetargu bierze udział trzech oferentów. Pierwszym jest konsorcjum złożone z gdyńskich stoczni - PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. i Stocznia Remontowa Nauta, które wyceniło swoje usługi na 15 668 255 zł brutto, zaś jej jednostka ma osiągać prędkość 25 w., zasięg 400 Mm i autonomiczność 5 dób, drugim jest stocznia Baltic Workboats AS z Estonii (cena 7 999 999 zł brutto, prędkość 25 w., zasięg 300 Mm, autonomiczność 4 doby) a trzecim firma Techno Marine Sp. z o.o. z Malborka (cena 7 777 700 zł brutto, prędkość 30 w., zasięg 400 Mm, autonomiczność 5 dób).

image
Fot. A. Nitka

Jednocześnie ujawniono, że zamawiający ponownie przeznaczył na realizację tej umowy kwotę 8 mln zł. Istnieje, więc szansa, że tym razem procedura przetargowa zakończy się wyborem wykonawcy. Polskie firmy, które złożyły obecnie oferty, uczestniczyły również w pierwszym przetargu z ubiegłego roku. Wówczas oferta firmy Techno Marine opiewała na wyższą kwotę, zaś gdyńskiego konsorcjum na niższą niż obecnie. Z kolei estońska firma jest weteranem wszystkich trzech przetargów. Ponadto ma ona już na swoim koncie dostawę dla MOSG dwóch patrolowców typu Patrol 240 Baltic (Patrol 24 Baltic), które znajdują się w służbie od 2010 r. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze